‘กัลฟ์’ ห่วงใยประชาชน ชวนหมอ ‘ทันตะ จุฬาฯ’ ออกหน่วยรักษาฟันฟรี พร้อมมอบเงินสนับสนุน 8.5 ลบ.

สุขภาพช่องปาก เช่น ฟันผุ ฟันคุด ฟันโยก ปวดฟัน หินปูน เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ยากจน ด้อยโอกาส และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การที่จะเข้าถึงบริการทันตกรรมที่ครอบคลุมและทั่วถึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากมาก 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือด้านสุขภาพของประชาชน ปี 2563 จึงได้ร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้บริการตรวจและรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก อาทิ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และผ่าฟันคุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน GULF Sparks Smiles เดินทางเข้าสู่ปีที่ 3 ดำเนินโครงการมาถึงหน่วยที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของปี 2566 ที่ผ่านมาโครงการฯ ออกหน่วยมาแล้วหลายครั้งหลายพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ครั้งที่ 1 อาสาออกหน่วยตรวจที่โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เป็นหน่วยพิเศษเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ ครั้งที่ 2 วัดทิพพาวาส กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 วัดแก่งคอย จ.สระบุรี

และครั้งสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2566 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการจำนวนมากถึง 1,000 คน กัลฟ์ยังถือโอกาสนี้มอบทุนสนับสนุน จำนวน 8.5 ล้านบาท แก่ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ด้วย 

สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกัลฟ์ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ ว่า กัลฟ์ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน ในทุกปีกัลฟ์มีการดำเนินการและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย โดยเน้นไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านการแพทย์ ผลิตภาพ กิจกรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติ การอบรมให้ความรู้และการเรียนรู้ ซึ่งโครงการ GULF Sparks Smiles ก็คือหนึ่งในนั้น

“โครงการ GULF Sparks Smiles เกิดขึ้นในช่วงที่โควิด-19 ระบาดในประเทศไทยพอดี เราพบว่าประชาชนหลายกลุ่ม ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน มีรายได้น้อยไม่เพียงพอสำหรับการรักษา และอีกหลายคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่เอื้อต่อการเดินทางไปหาหมอฟันมาก เพราะโรงพยาบาลไม่รับเคส คลินิกทำฟันก็ไม่เปิด หลายคนก็ไม่รู้จะไปรักษาฟันที่ไหน ศ.ทพ. ดร.พรชัย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เลยมาปรึกษากับผม เราจึงตัดสินใจเริ่มโครงการ GULF Sparks Smiles ขึ้นตั้งแต่นั้นมา จากนั้นก็ทำโครงการมาเรื่อยๆ และประสบความสำเร็จค่อนข้างดี เพราะสามารถดูแลประชาชนได้เป็นจำนวนมาก” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

ศ.ทพ. ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงงานในวันนั้นว่า วันนี้ถือเป็นการออกหน่วยครั้งสุดท้ายของ โครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3 จึงได้ขนทัพทันตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และนิสิตของจุฬาหลายร้อยชีวิต เพื่อมารักษาและแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

“นอกจากมอบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ในครั้งนี้กัลฟ์ยังได้มอบเงินสนับสนุน 8.5 ล้านบาท แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แบ่งเป็นงบประมาณหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 2 ล้านบาท งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอย่างยั่งยืน จำนวน 6.5 ล้านบาท ประกอบไปด้วย การปรับปรุงห้องทำฟันสถานสงเคราะห์บ้านปากเกร็ด จำนวน 2 ล้านบาท ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 1.5 ล้านบาท และที่เพิ่มขึ้นมาคือกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้า จำนวน 3 ล้านบาท” คณบดี ทันตะ จุฬาฯ อธิบาย

รศ.ทพ. ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทัตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตะ จุฬาฯเล่าเสริมว่า อันที่จริงเนื่องจากกัลฟ์ให้ทุนแก่คณะฯ จุฬาฯ มาโดยตลอดเพื่อสนับสนุนการทำฟันเทียม อุดฟัน ถอนฟัน แต่ครั้งนี้พิเศษมากขึ้น เพราะถือเป็นการต่อยอดจากการทำทันตกรรมเบื้องต้น โดยจัดตั้งกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้า เพื่อรักษาและเยียวยาจิตใจผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

“เงินทุนสนับสนุน จำนวน 3 ล้านบาทที่กัลฟ์มอบให้ ภาควิชาทัตกรรมประดิษฐ์ ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ประมาณ 100 คน โดยเราหวังว่าผู้ป่วยจะมีสุขภาพกายที่ดีขึ้น สุขภาพจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งคนไข้หรือผู้ป่วยท่านใดที่ต้องการหูเทียม ตาเทียม จมูกเทียม สามารถมาติดต่อสอบถามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เรามีหมอและบุคลากรทางการแพทย์พร้อมให้คำปรึกษาและรักษา” รศ.ทพ. ดร.นิยม เชิญชวน

ด้าน ภาวิณี แดงชาติ หนึ่งในประชาชนที่มารับบริการ บอกว่า ทราบข่าวกิจกรรมวันนี้จากแอปพลิเคชัน TikTok ของคุณหมอท่านหนึ่ง จึงตัดสินใจเดินทางมาทำการ ‘อุดฟัน’ ตอนแรกตั้งใจจะมาหาหมอฟันอยู่แล้วพอเจอโครงการนี้ก็ไม่ลังเลที่จะมาใช้บริการ ต้องขอขอบคุณทางกัลฟ์ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ออกมาให้ประชาชน

ส่วน ณัฐธยาน์ ทินกฤช เล่าว่า ตนเดินทางมาจากหาดใหญ่ จ.สงขลา มาเที่ยวกรุงเทพฯ วันก่อนเห็นข่าวประชาสัมพันธ์ว่ามีบริการทำทันตกรรมฟรี พอรู้ก็ตัดสินใจมารอ ตั้งแต่ 6.30 น. ได้คิวที่ 416 แต่ด้วยกิจกรรมวันนี้มีการจัดคิวเป็นระบบ มีน้องๆ นิสิตคอยประกาศแจ้งตลอดทาง มีคุณหมอมาทำฟันจำนวนมากทำให้รอคิวและใช้เวลาไม่นาน

“เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับประชาชนมากๆ เพราะบางคนเขาไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปรักษาหรือเข้าคลินิก ต้องขอบคุณกัลฟ์และจุฬาฯ ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ นี้ออกมาให้บริการแก่ประชาชน และหวังว่าในอนาคตจะมีโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 4 ปี 5 ต่อไปอีกเรื่อยๆ” ณัฐธยาน์ ปิดท้าย

แม้โครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนปี 3 จะปิดฉากลงไปแล้ว แต่ทุกคนไม่ต้องเสียดาย เพราะในปีต่อไปกัลฟ์จะมีกิจกรรมและโครงการดีๆ แบบนี้ออกมาอีกแน่นอน