กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม มูลนิธิชัยพัฒนา ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.