รับสมัครงาน

บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  1  ตำแหน่ง  สังกัด ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน(Academy)

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง  อายุ 20-28 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีความสามารถในการพูดโน้มน้าว, เจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานขายโฆษณา  3  ตำแหน่ง

 • วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Advertisment

ผู้สื่อข่าว  3  ตำแหน่ง

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปีขึ้นไป
 • มีความสนใจงานข่าว

 

พนักงานศิลป์  1  ตำแหน่ง  สังกัด  กองบรรณาธิการมติชน

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้เครื่อง Macintosh และใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์

 

โปรแกรมเมอร์  2  ตำแหน่ง  (Back Office)

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  35   ปี
 • ในส่วนงาน Back Office ต้องสามารถออกแบบและมีความรู้การเขียนโปรแกรมภาษา VB.Net หรือ C# หรือ ASP.Net ด้วย Visual Studio
 • ในส่วนงานดูแลเว็บไซด์ ต้องสามารถออกแบบและมีความรู้ในภาษา PHP, Java Script, Html
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SQL Server และ MySQL

 

Advertisment

Motion Graphic  1  ตำแหน่ง  สังกัด กลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์(มติชนTV)

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Illustrator, Photoshop
 • สามารถทำ 3D และ Info Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีรูปแบบเป็นของตัวเอง
 • มีประสบการณ์ในการทำ Graphic งานข่าว TV จะพิจารณาเป็นพิเศษ  สามารถทำงานเป็นกะได้

 

ช่างไฟฟ้า  1 ตำแหน่ง

 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย  อายุ 20-25 ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีประสบการณ์งานช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/โทรศัพท์/เครื่องปรับอากาศ

 

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900

โทร.02-589-0020 ต่อ 1711,1722 เวลา 08.30น. – 14.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์