สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด “ไอคอนสยาม” เช้านี้

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุมไปยังโครงการไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


เมื่อเวลา 09.00 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงโครงการไอคอนสยาม นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะกรรมการบริษัทเฝ้าฯรับเสด็จ นางพาสินีกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ นายณรงค์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ดิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กราบบังคับทูลรายงานรายละเอียดของโครงการ นางชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กราบบังคับทูลรายงานของโครงการไอคอนสยาม ทอดพระเนตรการแสดงนาฎยจิตรกรรม และเสด็จฯไปยังแท่นทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นเพลทเปิดโครงการไอคอนสยาม เสด็จฯไปยังหน้าห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ทรงตัดแถบแพรเปิดห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และเสด็จฯเข้าภายในห้างสรรพสินค้าสยามทาคาชิมายะ

Previous articleส่องอนาคต 2 ทิศทาง ชี้ชะตาราคา “น้ำมันโลก”
Next article“สตาร์บัคส์” ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มในญี่ปุ่น 300 แห่ง ในอีก 3 ปีข้างหน้า