ก้าวสู่ปีที่ 43 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

เมื่อเวลา 09.09 นาฬิกา วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ จัดบวงสรวงศาลพ่อปู่ เนี่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมีคณะผู้บริหารประชาชาติธุรกิจ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมบวงสรวง ในการนี้มีบุคคลสำคัญ นักธุรกิจ ร่วมยินดีตลอดทั้งวัน