“มติชน” แจงไตรมาสแรก 64 กำไร 9.2 ล้าน

มติชนแจ้งผลประกอบการ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม น.ส. ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชน จำกัด ( มหาชน) ได้ทำหนังสือ ถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงผลประกอบการ และงบการเงินรวมสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระบุว่า ผลประกอบการรวมของบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย ไตรมาสแรกของปี 2564 บริษัทฯ มียอดรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 158.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.95 ล้านบาท คิดเป็น 1.90% ยอดต้นทุนขายและการให้บริการรวม 99.69 ล้านบาท ลดลง 13.01 ล้านบาท 11.55%

น.ส.ปานบัวชี้แจงว่าการที่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร ทำให้สามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้น 24.79% รายได้จากการจัดกิจกรรมสัมมนา และอีเวนต์ เพิ่มขึ้น 174.96% ในขณะที่บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงส่งผลให้ ไตรมาส 1 ประจำปี 2564 มีกำไรสำหรับงวด 9.20 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่ขาดทุน 10.23 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ