บลจ.ทิสโก้ส่งทริกเกอร์ฟันด์เข้าเป้าอีก 4 กองรวด ออก IPO กองใหม่เล็งหุ้นจีน หลังศก.มีเสถียรภาพเงินไหลเข้า

บลจ.ทิสโก้ส่งทริกเกอร์ฟันด์ต่างประเทศเข้าเป้าอีก 4 กองทุน ทั้งปีส่งกองทุนถึงเป้าหมายไปแล้ว 15 กองทุน คาดหุ้นทั่วโลกยังเป็นขาขึ้น จากเศรษฐกิจโลกที่เติบโตดี ดอกเบี้ยต่ำ สภาพคล่องยังล้น แม้ธนาคารกลางสหรัฐจะทยอยลดงบดุล เปิด IPO ทริกเกอร์ฟันด์หุ้นจีน รับอานิสงส์เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เม็ดเงินลงทุนไหลเข้า

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr.Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกทยอยปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ทำให้ทริกเกอร์ฟันด์ของ บลจ.ทิสโก้ถึงเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสามารถบริหารทริกเกอร์ฟันด์ต่างประเทศถึงเป้าหมายเพิ่มอีก 4 กองทุน ส่งผลให้ทั้งปี 2560 บลจ.ทิสโก้ มีทริกเกอร์ฟันด์ที่ถึงเป้าหมายทั้งในเวลาและนอกเวลาไปแล้ว 15 กองทุน แบ่งเป็นทริกเกอร์ฟันด์ในประเทศ 6 กองทุนและทริกเกอร์ฟันด์ต่างประเทศ 9 กองทุน

               

สำหรับทริกเกอร์ฟันด์ 4 กองทุนที่ถึงเป้าหมายล่าสุดในระหว่างวันที่ 30 ต.ค.ถึง 1 พ.ย. 2560 คือ กองทุนเปิดทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #1 (TISCOGY1) และกองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #3 (TISCOGY3) ทั้งสองกองทุนถึงเป้าหมายในวันที่ 30 ต.ค. 2560 ขณะที่กองทุนเปิดทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #3 (TISCOK3) และกองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #4 (TISCOK4) ทั้งสองกองทุนถึงเป้าหมายในวั นที่ 1 พ.ย. 2560

“จากสถานการณ์ที่ราคาหุ้นทั่วโลกได้ปรับตัวขึ้นในหลายๆ ตลาด การจับจังหวะการลงทุนจึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้น ทริกเกอร์ฟันด์จึงเป็นทางเลือกที่ยังน่าสนใจ โดยเรามองว่าตลาดยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่เติบโตได้ดี ทำให้ผลประกอบการบริษัทเติบโตได้ดีตาม ขณะที่ดอกเบี้ยทั่วโลกยังอยู่ ในระดับที่ต่ำมากแม้ว่าสหรัฐฯ จะเป็นผู้นำในการทยอยปรับดอกเบี้ยขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็ตาม สภาพคล่องยังคงล้นจากการที่ยุ โรปกับจีนทำ QE ต่อเนื่อง ซึ่งยังถือว่ามีปริมาณมากกว่าที่สหรัฐฯ ทยอยลดการถือครองพันธบัตร อย่างไรก็ดี การลงทุนในหุ้นต้องพิจารณาตลาดที่ลงทุนและจับจังหวะการลงทุนให้มากขึ้น เนื่องจากระดับ P/E ในหลายๆ ตลาดถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่บางตลาดก็ยังมีระดับ P/E ที่น่าสนใจและลงทุนได้ เช่น ตลาดหุ้นจีนที่เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณดีมีเสถียรภาพมากขึ้น ระดับ P/E ยังคงอยู่ในระดับที่ถูกอยู่ และคาดว่าจะมีกระแสเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นจีนมากขึ้น” นายสาห์รัชกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจับจังหวะและสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับลูกค้า เมื่อเร็วๆ นี้ บลจ.ทิสโก้จึงได้ออกทริกเกอร์ฟันด์ลงทุนในหุ้นจีน คือ กองทุนเปิดทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการที่ 5% ภายในระยะเวลา 5 เดือน หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย 5% ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนของกองทุน ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรกผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และกองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเปิดไอพีโอในระหว่างวันที่ 30 ต.ค.ถึงวันที่ 7 พ.ย. 2560

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บลจ.ทิสโก้ออกทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 120 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนที่ถึงเป้าหมายและเลิกโครงการแล้ว 92 กองทุนในจำนวนนี้ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 67 กองทุนและถึงเป้าหมายนอกกำหนดเวลาการลงทุน 25 กองทุน ส่วนกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 27 กองทุนนั้น ยังอยู่ในระหว่างลงทุนเกินกว่ ากำหนดเวลาการลงทุน 7 กองทุน ไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน

หน่วยลงทุน TISCOGY1, TISCOGY3, TISCOK4 และ TISCOK3 ได้สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลั กษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน