เปิดประตู Wealth ของคนโสด วางแผนอย่างมีสติ

เงิน
บุณยนุช ยุทธ์ประทุม:นักวางแผนการเงิน CFP
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ความเป็นคนโสดมักจะมาพร้อมกับคำว่าความมีอิสระ ไม่ว่าจะเป็นอิสระทางความคิด การใช้ชีวิต และแม้แต่เรื่องการเงิน แต่การมีอิสระจะต้องมาพร้อมกับการมีวินัย มีการวางแผนการเงินของตัวเอง ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจจะคิดว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องไกลตัว ยิ่งการสร้าง Wealth หรือการสร้างความมั่งคั่ง (ทรัพย์สินสุทธิ = ทรัพย์สินรวม-หนี้สินรวม) ให้มีมูลค่าสูงขึ้นนั้นยาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราได้รับข่าวร้ายด้านเศรษฐกิจมากกว่าข่าวดี

แต่ชาวคนโสดรู้หรือไม่ ว่าเราทุกคนสามารถสร้างและรักษา Wealth ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต และแน่นอนว่าการสร้าง Wealth นั้นต้องเริ่มต้นจากการวางแผนการเงินที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีสติ ผู้เขียนขอแนะนำ 4 ขั้นตอนสร้าง Wealth อย่างง่าย ๆ เพื่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้ชาวคนโสดทุกคน ดังนี้

การเริ่มต้นของการวางแผนการเงินแบบชาวคนโสดต้องเริ่มจาก ขั้นตอนที่ 1 สำรวจตัวเอง ด้านรายรับ รายจ่าย มีเงินสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่ ทั้งในยามปกติและยามวิกฤต แม้ว่าคนโสดสามารถได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ ญาติสนิทมิตรสหาย แต่เรื่องเงินนั้นเราทุกคนไม่ควรไปหวังน้ำบ่อหน้าเพียงอย่างเดียวโดยขาดการวางแผน และจะเป็นเรื่องที่ดีหากคนโสดจะมีแผนการเงินที่ชัดเจน สามารถควบคุมและรับมือกับค่าใช้จ่ายหลักได้ด้วยตัวเองในทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

หลังจากสำรวจด้านรายรับรายจ่ายแล้ว ขั้นตอนที่ 2 สร้างรากฐาน Wealth โดยให้กันเงินสำรองไว้สำหรับยามฉุกเฉิน คนโสดจะเตรียมเงินเท่าไหร่ดีนั้น ขึ้นกับอาชีพและค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยส่วนใหญ่ควรอยู่ระหว่าง 3-12 เดือนของค่าใช้จ่าย เช่น ถ้าคนโสดมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือน เงินสำรองฉุกเฉินควรจะมีระหว่าง 60,000-240,000 บาท

และในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นี้ ถ้าท่านสามารถเพิ่มเงินสำรองเงินฉุกเฉินให้มากขึ้นได้อีกก็จะยิ่งดี คนโสดที่มีรายได้ไม่แน่นอนก็ควรมีเงินสำรองมากกว่าท่านที่มีรายได้ประจำ หรือคนโสดที่มีรายได้เพียงช่องทางเดียวก็ควรสำรองเงินมากกว่าท่านที่มีรายได้หลายช่องทาง โดยเงินในส่วนนี้ ผู้เขียนแนะนำให้เก็บไว้ที่อื่นมากกว่าเก็บที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพราะท่านไม่ได้เบิกถอนเงินส่วนนี้ออกมาใช้ประจำวัน

การแบ่งเงินสำรองฉุกเฉินออกมาอีกก้อนจะทำให้การแบ่งทรัพย์สินเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนขึ้น หากจำเป็นต้องใช้เงินยามจำเป็นจริง ๆ เงินฉุกเฉินที่นำมาใช้ก็จะไม่กระทบกับ Wealth หรือทรัพย์สินส่วนอื่น ๆ อีกทั้งเงินฝากออมทรัพย์นั้นให้ดอกผลที่ต่ำ ท่านควรหาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมในการบริหารเงินสำรองฉุกเฉินนี้ เช่น เงินฝากประจำ 3 เดือน กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนตลาดเงิน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 ปกป้อง Wealth หรือทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้ดี ยามที่มีภัยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพ หรือภัยพิบัติด้านทรัพย์สิน ท่านจะได้ไม่ต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่มาชำระค่าเสียหายจากภัยนี้ ซึ่งส่งผลให้ Wealth ของท่านลดลง โดยเริ่มจากสำรวจสวัสดิการและประกันของตนเองว่ามีความคุ้มครองเท่าไหร่ เพียงพอกับภัยด้านการเจ็บป่วยหรือพอกับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันหรือไม่

โรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิเข้ารับการรักษาชื่ออะไร ตั้งอยู่ที่ไหน การวางแผนการปกป้อง Wealth หรือการวางแผนประกันของแต่ละท่านจะมีความแตกต่างกันในแต่ละอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พนักงานประจำ หรือข้าราชการ นอกจากนี้ ท่านต้องสำรวจลักษณะงานที่ทำว่ามีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีโอกาสที่ติดเชื้อโรคหรือมลพิษสะสมในร่างกายเป็นประจำหรือไม่

ผู้ประกอบอาชีพอิสระยิ่งควรต้องมีแผนประกันสุขภาพที่ดีมารองรับ หากเจ็บป่วย ยังมีเงินจากประกันมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ แบบประกันสุขภาพที่คนโสดควรพิจารณาเพิ่มเติมคือค่าชดเชยยามเจ็บป่วย หากท่านเจ็บป่วยแล้วต้องหยุดงานรักษาตัว

ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน หากติดเชื้อโควิด-19 แม้เป็นระยะไม่รุนแรง ผู้ป่วยจะต้องหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวขึ้นต่ำ 1-2 สัปดาห์ และหากอาการเจ็บป่วยลุกลามเพิ่มขึ้นอีก ผู้ป่วยจะต้องหยุดเพิ่มขึ้นเป็นเดือน แต่ค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่าง ๆ ของเราทุกคนนั้นไม่เคยหยุด อีกทั้งทรัพย์สินที่สำคัญต่าง ๆ เช่น บ้าน รถที่ใช้ประกอบอาชีพ โรงงาน โกดัง อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจนั้น ท่านได้ทำประกันครอบคลุมดีพร้อมให้อุ่นใจยามมีภัยหรือไม่ เพราะหากเกิดภัยขึ้น ไม่ว่าไฟไหม้ หรือน้ำท่วม บริษัทประกันจะรับภาระค่าเสียหายก้อนใหญ่แทนท่านได้

ขั้นตอนที่ 4 สะสม Wealth โดยแบ่งสัดส่วนเงินมาเก็บออมพร้อมกับเริ่มการลงทุน ยิ่งคนโสดมีการบริหารภาษีได้ก็ยิ่งดี ทั้งในรูปแบบของประกัน กองทุน หุ้น สินทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต หรือสามารถสร้างกระแสเงินสดมาเป็นรายได้ประจำ

ดังนั้นคนโสดควรให้ความสำคัญกับการออมการลงทุนในทรัพย์สินที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ ทางเลือกในการลงทุนในปัจจุบันนั้นมีมากมาย ท่านสามารถเลือกการลงทุนให้เหมาะกับตัวเองได้ โดยเฉพาะการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) เช่น กองทุน หรือหุ้นที่ผ่านการเลือกสรรและคัดกรองมาอย่างดี การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินนี้ ทำให้ท่านประหยัดเวลาในการซื้อขายและดูแล (Maintenance Cost) มากกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Real Assets)


เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโดฯ แถมยังลงทุนง่าย สภาพคล่องก็ดีกว่า สำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ก็สามารถทยอยการลงทุนได้สม่ำเสมอในสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ต้องกู้เงินสร้างหนี้ก้อนใหญ่ ประหยัดดอกเบี้ยจากการเป็นหนี้ไปได้มาก แถมยังมีโอกาสเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนได้ด้วย

การออมการลงทุนเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญมาก คนโสดส่วนใหญ่มักตั้งเป้าการออมการลงทุนสำหรับจับจ่ายเพื่อการเกษียณในอนาคตเป็นหลัก ถ้าท่านมีเป้าหมายการออมการลงทุนอื่นๆ อีกก็สามารถช่วยให้ท่านเห็นภาพการใช้ชีวิตของท่านเองได้อย่างชัดเจน ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่ชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป้าหมายเพื่อการเรียนต่อ การทำบุญ การกุศล เพื่อท่องเที่ยวทริปใหญ่ประจำปี หรือเพื่อเป้าหมายอื่น ๆ ที่ท่านต้องการ

สำหรับคนที่ต้องการเริ่มลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย ความเสี่ยงเฉลี่ยของกองทุนจะต่ำกว่าความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นรายตัว และกองทุนรวมบางประเภทยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันกองทุนรวมทั่วไปประเภทต่าง ๆ กว่า 2,110 กองทุน ทั้งมีการกระจายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ และมีกองทุนรวมที่ได้ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีมากกว่า 490 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 64)

สำหรับชาวคนโสดที่สามารถรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้อีกขั้น มีเวลาและชอบศึกษาเองในเชิงลึก ต้องการลงทุนในหุ้นรายตัว ท่านควรเริ่มจากหุ้นบริษัทใหญ่มีความมั่นคงสูง นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น ต้องยอมรับถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงทุกอย่าง ท่านสามารถจัดการบริหารได้ด้วยการกระจายการลงทุน และต้องเป็นการลงทุนในระยะยาว หากผู้ลงทุนหวังเงินปันผลไม่ว่าจากกองทุนรวมหรือหุ้น ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายและประวัติการจ่ายปันผลร่วมด้วย

สำหรับคนช่วงวัยเริ่มต้นทำงาน แผน 4 ขั้นเป็นจุดเริ่มต้นสร้าง Wealth ที่ดีแบบง่าย ๆ และเป็นรากฐานที่ดีมากต่อการวางแผนการเงินแบบโสด ๆ ในอนาคต สำหรับคนที่อยู่ในวัยกลางคน มีการงานมั่นคงและเพื่อเตรียมการพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ท่านจะต้องใส่ใจการเตรียมการให้รอบคอบเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนครบทุกด้าน ทั้งใจ กายและเงิน ตามดีกรีความต้องการการเกษียณสุข

ตั้งแต่สภาพการกินอยู่ คุณภาพชีวิตที่ต้องการใช้ การลดภาระหนี้ทั้งหลาย การใช้จ่ายภายหลังหยุดงานหรือรับงานน้อยลง การประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องมีและหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมแซมบ้าน ซ่อมรถ การดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอ และค่าจ้างคนดูแลเมื่อจำเป็นต้องใช้บริการ

การวางแผนการเงินของคนโสดที่ดี ยังต้องมีการปรับปรุงแผนอยู่สม่ำเสมอ หากเราเผลอเราอาจมีแผนการเงินที่ไม่รัดกุมนัก ส่งผลทำให้ Wealth หรือความมั่งคั่งลดลงได้ เพราะสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เป็นคนโสดวางแผนการเงินให้มีเหลือ ย่อมดีกว่ามีขาด ไม่เริ่มวันนี้แล้วจะเริ่มวันไหน เริ่มต้นจากเงินก้อนเล็ก ๆ แล้วสะสมให้เงินเป็นก้อนใหญ่ เตรียมการไว้ ดีกว่าไร้เตรียมการ แล้วเราทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เป็นอย่างดีและยั่งยืน

ชาวคนโสดทั้งหลายจึงควรวางแผนการเงินตามขั้นตอนอย่างมีสติ แล้วใช้ชีวิตอย่างสุขสันต์ แถมโสดไปสักพักแล้วมีคู่ การวางแผนการเงินในครอบครัวก็ยิ่งทำได้ง่าย ช่วยกันสร้าง Wealth ของครอบครัวให้เพิ่มขึ้น เพราะเรามีพื้นฐานทักษะการบริหารเงินของเราเองที่ดีอยู่แล้ว เหลือเพียงแต่การปรับทัศนคติและความเข้าใจที่ดีกับคู่ชีวิตที่จะร่วมทางกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ