“ไพรินทร์” พาทัวร์ทุกร้านอาหารในสนามบินดอนเมืองพบมีหลายระดับราคา สั่งห้ามขายสูงเกิน 20-25%

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)

นายไพรินทร์กล่าวว่า จากการตรวจสอบราคาอาหารภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 พบว่าราคาอาหารมีหลายระดับราคา โดยราคาอาหารภายในศูนย์อาหารมีราคาถูกกว่าร้านอาหารแฟรนไชส์ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารสามารถเลือกบริโภคได้


ส่วนน้ำดื่มมีราคาขวดละไม่เกิน 10 บาท และมีจุดบริการน้ำดื่มฟรี จำนวน 40 จุด ทั้งนี้ ได้มอบให้ท่าอากาศยานดอนเมืองดำเนินการตรวจสอบราคาและคุณภาพของอาหาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายอาหารราคาประหยัดและจุดบริการน้ำดื่มฟรี 40 จุด

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคาอาหารภายในท่าอากาศยานให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน เพื่อตรวจสอบราคาจำหน่ายอาหารไม่ให้สูงเกินร้อยละ 20-25 ของราคาตลาด และสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค เช่น รสชาติอาหาร คุณภาพ การให้บริการ เป็นต้น