อบอวลรางวัลคุณภาพ หุ้นยั่งยืนบิ๊กจัดสรร-รถไฟฟ้า/ทางด่วน

เดือนตุลาคมส่งซิกเริ่มต้นไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 มาพร้อมกับเทศกาลล่ารางวัลคุณภาพ หลังจากทำงานหนักมาทั้งปี

เริ่มต้นด้วย “BEM-บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)” ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกับสายสีม่วง คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” (THSI-Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มบริการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในการส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (environmental, social, governance : ESG)

กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์

ถัดมาบิ๊กบอส “กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์” ซีอีโอ ASW-บมจ.แอสเซทไวส์ ได้รับเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน-THSI ปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำถึงพันธกิจของ ASW ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลภายใต้แนวคิด “GrowGreen” เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก

พีระพงศ์ จรูญเอก
พีระพงศ์ จรูญเอก

ถัดมา “พีระพงศ์ จรูญเอก” ซีอีโอ ORI-บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG โดยในปีนี้ยังคงรักษามาตรฐานของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พัฒนาองค์กรให้เติบโต บริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม

ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

และ “ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม” เอ็มดี บมจ.ศุภาลัย ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ THSI-หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยปี 2565 นี้ ศุภาลัยได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทหุ้นยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง