ประกาศแล้ว! ภาพถ่ายถนนที่สวยที่สุด “Road to Aonang Krabi”

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่กรมทางหลวงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ร่วมสะท้อนมุมมองภายใต้แนวคิด การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

โดยมีเงินรางวัลกว่า 115,000 บาท นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กรมทางหลวงได้ทำการตัดสินภาพถ่ายตามโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 แล้ว

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายพงษ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้คัดเลือกภาพถ่ายที่ถูกต้องตรงตามกติกา และองค์ประกอบภาพถ่ายแล้ว ตามผลการตัดสิน ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง ชื่อภาพ “Road to Aonang Krabi” ได้รับเงินรางวัล 50,000 พร้อมเกียรติบัตร

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ ชื่อภาพ “ทางหลวงในสายหมอก”

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพ “ขับเคลื่อนทั่วไทย ใต้ร่มพระบารมี”

4.รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

1) นายพรรษพล อุทุกพัก ชื่อภาพ “จราจรคล่องตัวยามเช้า”

2) นายสุริยา ผลาหาญชื่อภาพ “อุโมงค์เชื่อมป่า 1”


3) นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ “คดเคี้ยวแค่ไหนก็ไปถึง”


4) นายประสบชัย จันดก ชื่อภาพ “บนสะพานมิตรภาพ”


5) นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ “เชื่อมต่อบ้านพี่เมืองน้อง”

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่ากรมทางหลวงจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ