เปิด สนง.ที่ดินออนไลน์อุบลฯจดทะเบียนต่างสาขา 8 แสนแปลงฉลุย

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ทำพิธีเปิดสำนักงานที่ดินออนไลน์ จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยความสะดวกการทำเอกสารสิทธิ์ต่างสาขากว่า 8 แสนแปลงในพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ อำนวยความสะดวกประชาชนในการทำธุรกรรมเอกสารสิทธิที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้กรมที่ดิน พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ต่างสำนักงานแบบออนไลน์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัด ทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ใกล้บ้าน

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Advertisement

โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนในยุค Digital Transformation โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

ด้านนายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กรมที่ดิน ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 10 สำนักงาน ครอบคลุมโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกว่า 8 แสนแปลง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีปีละกว่า 2 แสนราย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายให้กรมที่ดิน พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ต่างสำนักงานแบบออนไลน์

ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ทุกสาขา และส่วนแยก

รวมทั้งกรณีประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว และยังสามารถลดระยะเวลาในการทำนิติกรรม มากกว่า 50% ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี สร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมด้านที่ดิน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศชาติ ส่งผลต่อระดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ที่ทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ

โดยกรมที่ดิน จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในปี 2566 จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ สงขลา และในปี 2567 จังหวัดขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

Advertisement

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และกรุงเทพมหานครที่สนใจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands ก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Android

จากนั้น เลือกรายการ “จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงาน (เฉพาะ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอุบลราชธานี)”

โดยเงื่อนไขในการให้บริการจะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5555