“ทางเลียบเจ้าพระยา”สะดุดตอกรมเจ้าท่า

ทางเลียบเจ้าพระยา
14 กม. - อัพเดตโครงการทางเลียบเจ้าพระยา เฟสแรก 14 กม.ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว รอเคลียร์การขอใบอนุญาตจากส่วนราชการ ต้นสังกัด "กทม.-กรุงเทพมหานคร" ตั้งเป้าเปิดประมูลลอตแรก 4 สัญญา 8.3 พันล้านบาทภายในกลางปีนี้
โปรเจ็กต์”ทางเลียบเจ้าพระยา”เฟสแรก 14 กม. จากสะพานพระราม 7-สะพานปิ่นเกล้า สะดุดตอกรมเจ้าท่า ยังไม่เปิดไฟเขียวใช้พื้นที่ อธิบดีเผยอดใจรออีกนิด รอพิจารณาด้านผังเมือง คาดไม่มีปัญหา กทม.ตั้งเป้ากลางปีกดปุ่ม 4 สัญญารวด มูลค่า 8.3 พันล้าน

 

แหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ความคืบหน้าของการประมูลก่อสร้างโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาระยะแรกสะพานพระราม 7-สะพานปิ่นเกล้า รวมระยะทาง 14 กม. ล่าสุดอยู่ระหว่างรอกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างทีโออาร์ประมูลก่อสร้าง วงเงิน 8,362 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 สัญญา ระยะทางสัญญาละ 3.5 กม.

ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 จากพระราม 7-คลองบางซื่อ วงเงิน 1,770 ล้านบาท ช่วงที่ 2 วงเงิน 2,470 ล้านบาท จากคลองบางซื่อ-สะพานปิ่นเกล้า ช่วงที่ 3 จากสะพานพระราม 7-คลองบางพลัด วงเงิน 2,061.5 ล้านบาท และช่วงที่ 4 จากคลองบางพลัด-คลองสามเสน วงเงิน 2,061.5 ล้านบาท

นอกจากนี้รอการอนุมัติจากกรมเจ้าท่าและกรมศิลปากรอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ซึ่ง กทม.ได้ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างไปยังกรมเจ้าท่าแล้วตั้งแต่ปี 2560 ขณะที่พื้นที่อยู่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ได้ขออนุญาตไปยังกรมศิลปากรแล้ว

“ตั้งเป้ากลางปีนี้จะเริ่มการประมูลแบบอีบิดดิ้ง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 จะเปิดประมูลพร้อมกันทั้ง 4 สัญญา คาดว่าภายในเดือน ส.ค.นี้จะได้ผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่การเริ่มงานจะเริ่มช่วงที่ 1 กับช่วงที่ 3 ก่อน เนื่องจากพื้นที่พร้อมมากที่สุด ส่วนช่วงที่ 2 และช่วงที่ 4 ยังติดปัญหาเรื่องแบบก่อสร้างที่ต้องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งทั้งโครงการจะใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี 6 เดือน จะเสร็จภายในปี 2563 งบฯก่อสร้างได้รับจัดสรรแล้วตั้งแต่ปี 2560”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับการรื้อย้าย 285 ครัวเรือน ทาง ครม.อนุมัติงบประมาณให้แล้ว 495 ล้านบาท ประกอบด้วย ชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ ชุมชนวัดสร้อยทอง ชุมชนวัดฉัตรแก้ว ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนราชผาทับทิม ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม ชุมชนมิตตคาม 2 ชุมชนมิตตคาม 1 ชุมชนสีคาม และชุมชนวัดเทวราชกุญชร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าภายในเดือน ก.ย.นี้แล้วเสร็จ 99% อีกทั้งยังมีบ้านเรือนและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 140 ไร่ ที่จะต้องเจรจาขอคืนพื้นที่เพื่อก่อสร้าง


ด้านรูปแบบก่อสร้าง จะสร้างทางขนาด 6-10 เมตร ยื่นเข้ามาในแม่น้ำ โดยสร้างต่ำกว่าระดับเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1.50 เมตร ออกแบบเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยาน และมีจุดแลนด์มาร์กเป็นระยะ ๆ ตามจุดพื้นที่ที่มีความสำคัญมี 12 แผนงาน ได้แก่ 1.พัฒนาพื้นที่ชุมชน จะฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว

2.พัฒนาจุดหมายตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร, สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 7, พิพิธภัณฑ์มรดกเจ้าพระยา, ศูนย์ศิลปะการแสดงแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์โรงเรือพระราชพิธี อีกทั้งยังให้ความสำคัญพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และเขตพระราชฐาน

3.พัฒนาท่าเรือ ให้เป็นจุดเชื่อมต่อการสัญจรทางน้ำ และปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้อง เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ 4.พัฒนาเส้นทางให้เข้าถึงพื้นที่ เช่น ปรับปรุงตรอก ซอก ซอย และเข้าถึงพื้นที่ริมแม่น้ำ

5.พัฒนาทางเดินริมแม่น้ำ เชื่อมต่อพื้นที่มรดกวัฒนธรรมทั้ง 2 ฝั่ง เช่น สะพานพระราม 8 ถึงวัดบวรมงคล และบางอ้อ ถึงวัดวิมุตยาราม มีทางเท้า ทางจักรยาน จุดชมทัศนียภาพ สะพานข้ามคลอง ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนริมน้ำ

6.ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุด ก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ 7.พัฒนาศาลาริมน้ำ ให้เป็นจุดพักผ่อน ศาลาคอย 8.พัฒนาพื้นที่บริการสาธารณะ เช่น ข้อมูลท่องเที่ยว จุดบริการจักรยาน

9.พัฒนาพื้นที่ศาสนสถานให้คำนึงถึงคุณค่าต่อศาสนา 10.พื้นที่แนวคูคลองประวัติศาสตร์ จะปรับปรุงภูมิทัศน์และใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านการสัญจรและท่องเที่ยว 11.พัฒนาพื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะริมน้ำบริเวณหลังเขื่อน รองรับกิจกรรมนันทนาการ ลานกีฬา และสวนสาธารณะ รวมถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสียหลังเขื่อน

และ 12.สร้างสะพานคนเดินข้ามใหม่ 2 จุด คือ ชุมชนสะพานพิบูลฝั่งซ้าย ข้ามไปยังท่าเรือวัดฉัตรแก้วจงกลณี ฝั่งธนบุรี และห้างแม็คโคร สามเสน ไปยังท่าทราย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84 จะสร้างร่วมกับถนนเดิม ให้เป็นรูปแบบสะพานที่คนเดินข้ามได้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดแบบก่อสร้างที่ กทม.ยื่นมาขออนุญาต เช่น ทางเดินน้ำ ทางเดินเรือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านผังเมือง ซึ่งขณะนี้ใกล้ได้ข้อสรุป ยังรอการพิจารณาด้านผังเมือง ในหลักการคงไม่มีปัญหา คาดว่าจะอนุมัติให้ กทม.ใช้พื้นที่ได้เร็ว ๆ นี้ ส่วนการเคลียร์พื้นที่รุกล้ำแม่น้ำจะเป็นหน้าที่ของ กทม.เป็นผู้เจรจา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ