BEM สนับสนุนภาครัฐให้ใช้อัตราค่าโดยสารเดิมไปอีก 3 เดือน ถึง ต.ค.นี้

ตามที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้แจ้งอัตราค่าโดยสารใหม่ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 – 2 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการแบ่งเบาภาระของผู้ใช้บริการ โดยใช้อัตราค่าโดยสารเดิม ไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2561