พ.ย.เปิดใช้ถนนใหม่เชื่อม “ราชพฤกษ์” ทะลวงรถติด-ที่ตาบอด “เมืองนนท์-ปทุม”

คอลัมน์ เวนคืนอัพเดต

หลัง “กรมทางหลวงชนบท” เปิดไซต์ก่อสร้างโครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก ในแนวเหนือ-ใต้ ระยะทาง 12.3 กม. ไปเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559

สถิติ ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2561 โครงการเดินหน้าก่อสร้างไปแล้ว 737 วัน คงเหลือ 163 วัน ที่ “บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน” จะต้องเร่งรันงานก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนดสัญญาวันที่ 17 พ.ย. 2561

ปัจจุบันงานก่อสร้างทั้ง 4 สัญญามีความคืบหน้าเร็วกว่าแผน โดยสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 5.2 กม. พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะเกรียง 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง ค่าก่อสร้าง 1,604.7 ล้านบาท มีผลงานก้าวหน้า 76.25% เร็วกว่าแผน 0.81%

สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 2.8 กม. พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง ค่าก่อสร้าง 1,871.396 ล้านบาท มีผลงานความก้าวหน้า 71.73% เร็วกว่าแผน 2.10%

สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 4.322 กม. พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางหลวง 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาโยธา 1 แห่ง ค่าก่อสร้าง 2,007 ล้านบาท มีผลงานก้าวหน้า 68.77% เร็วกว่าแผน 1.73%

สัญญาที่ 4 งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 2.4 กม. พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนตัดกับ CD road 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองตัน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองใหม่ 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานบกบน CD road 1 แห่ง ค่าก่อสร้าง 1,275.640 ล้านบาท มีผลงานความก้าวหน้า 70.29% ล่าช้าจากแผน 0.20%

เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นโครงข่ายใหม่ที่ช่วยเสริมการคมนาคมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์ไปถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก เพราะจะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง แก้ปัญหารถติด และเปิดพื้นที่ตาบอดเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับปทุมธานีให้เกิดการพัฒนาใหม่ ๆ

นอกจากนี้ “กรมทางหลวงชนบท” กำลังขยายถนนราชพฤกษ์ตอนที่ 3 ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์-ถนนสาย 345 นับเป็นตอนสุดท้ายของแผนงานโครงการ ค่าก่อสร้าง 988 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้าทีพี (ทิพากร-กิจการร่วมค้าทีซีพี) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง จะใช้เวลาดำเนินการ 900 วัน และแล้วเสร็จในปี 2562

เนื้องานประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนคู่ขนานใหม่ ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 8.367 กม.

และงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางบัวทอง ขนาด 2 ช่องจราจร จำนวน 2 สะพาน งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองขุนมหาดไทย ขนาด 2 ช่องจราจร จำนวน 2 สะพาน และงานระบบระบายน้ำ งานทางเท้า ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจรเป็นการเสริมแกร่งโครงข่ายคมนาคมทางโซนตะวันตกให้ลื่นไหล รับมือรถติดและเมืองที่โตไม่หยุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ