“5องค์กรวิศวะ-สถาปนิก”ชง5ข้อถ่ายโอนเทคโนโลยีรถไฟไทย-จีน ต้องผลิตอะไหล่-โบกี้ในไทย50%

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่โรงแรมเอส ซี ปาร์ค ในงานแถลงข่าว การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร กล่าวว่า หลังจากระดมสมองจากทั้งในส่วนวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมรวม 5 หน่วยงาน นั้น ที่ประชุมให้นำผลสรุปที่ได้เสนอต่อทางจีนในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ทางการจีนกับไทยจะมีการหารือกัน โดยสิ่งที่จะนำเสนอต่อจีนมี 5 ประเด็น คือ

1.การถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างทั้ง 25 แขนงใน 9 กลุ่มงานใหญ่ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 2.การถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการเดินรถและบำรุงรักษา เพื่อให้วิศวกรไทยสามารถเดินซ่อมบำรุงรักษาในอนาคตได้เอง

3.การถ่ายโอนด้านการผลิต โดยเสนอให้ผลิตตู้โบกี้รถไฟ ในเมืองไทย โดยบริษัทของคนไทยไม่ต่ำกว่า 50% 4.การถ่ายโอนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ที่ให้บริษัทไทยเป็นผู้ผลิตในประเทศไม่ต่ำกว่า 40% และ 5.กำหนดการจัดอบรมและทดสอบวิศวกรชาวจีนจำนวน 400 คน ในช่วงต้นเดือนและปลายเดือน ของเดือนกันยายน และตุลาคม เดือนละ 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมแบะทดสอบราว 400 คน ซึ่งจัดที่จีน 3 รุ่น และอีก1 รุ่นที่เมืองไทย อย่างไรก็ตาม ในข้อเสนอดังกล่าว ทางสภาวิศวกร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อขอความเห็นชอบก่อนในวันที่ 9 สิงหาคมนี้

“เราอยากให้ทางรัฐบาลไทยช่วยสนับสนุนประเด็นข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้มีน้ำหนักในการเจรจากับทีมจีนในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ ก่อนกระทรวงคมนาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการรถไฟไทย-จีน เป็นครั้งที่ 20 ที่เมืองไทย ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ สำหรับเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการออกแบบ จะมีตัวแทนคนไทยทั้งในส่วนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเฉพาะด้าน เข้ารับองค์ความรู้จาก 9 กลุ่มงานใหญ่รวม 40 คน เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ จะถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มาตอบให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าระยะที่ 2 โคราช-หนองคาย วิศวกรไทยจะได้เป็นแบบหลัก และให้ฝั่งจีนทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง และหลังจากนั้นในอนาคตหากมีโครงการอื่น คนไทยจะสามารถออกแบบเองได้ทั้งหมด ซึ่งทางฝั่งจีนยินดีและได้แจ้งกลับไปที่รัฐบาลเขาเรียบร้อยแล้ว”นายอมร กล่าว

นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก กล่าวว่า แม้บทบาทของสภาฯ คือการออกแบบเพียงตัวสถานีทั้ง 6 สถานี แต่ถือว่ามีความสำคัญ เพราะประชาชนจะใช้รถไฟฟ้าต่างต้องผ่านสถานีทั้งสิ้น จึงอยากตั้งคำถามไปที่รัฐบาล ส่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการวางผังเมือง การพัฒนาชุมชนโดยรอบสถานีหรือยัง เพราะตรงนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตจ้อตกลงไทย-จีน เรามีการเตรียมการอย่างไร เพราะหากไม่มีแผนดำเนินการ การพัฒนาจะเป็นแบบไร้ทิศทาง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาโดยตลอด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ 5 องค์กรที่เข้าร่วมระดมสมองฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย สภาวิศวกร สภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมมราชูปถัมภ์(วสท.) สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)

 


ที่มา มติชนออนไลน์