ยอดโอนกรรมสิทธิ์รายใหญ่ “พุงกาง”

คอลัมน์ ดาต้าเบส

ดีเวลอปเปอร์ฉายา “มิสเตอร์ดาต้าเบส” ของวงการอสังหาริมทรัพย์ “พี่อ๋อย-อิสระ บุญยัง” อัพเดตข้อมูลยอดโอนกรรมสิทธิ์ 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2561) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสงเคราะห์ดาต้าเบสของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC)

เริ่มต้นกันด้วยสถิติปี 2553-พฤษภาคม 2561 พบว่า ช่วง 8 ปี (2553-2560) หน่วยห้องชุดที่มีการโอนพีกสุดเป็นสถิติของปี 2556 อยู่ที่ 85,206 หน่วย รองลงมาปี 2557 โอน 73,123 หน่วย และปีล่าสุด 2560 โอนรวม 64,551 หน่วย


หน่วยแนวราบ (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด) ช่วงเดียวกันยอดโอนพีกสุดเป็นสถิติของปี 2553 จำนวน 54,284 หน่วย รองลงมาปี 2559 จำนวน 49,708 หน่วย และปีล่าสุด 2560 โอนแนวราบ 40,662 หน่วย

สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์เปิดตัวใหม่ในด้านจำนวนหน่วยช่วง 8 ปี สำหรับโครงการแนวสูงมีสถานการณ์ลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้น โดย 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม 2561) มีห้องชุดเปิดตัวใหม่ 18,367 หน่วย ลดลง -15% โครงการแนวราบเปิดตัวใหม่ 12,708 หน่วย ลดลง -21%

ประเด็นนำเสนอคือ “ยอดโอนกรรมสิทธิ์” กลับสวนทางเพราะเติบโตตั้งแต่ 37-53% ดังนี้

ตัวเลขโอน 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2561) ภาพรวมของ “จำนวนหน่วย” ทำได้ 55,337 หน่วย เติบโต 44% จากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ทำได้ 38,473 หน่วย

ในจำนวนนี้ เป็นภาพการเติบโตของห้องชุด 53% จำนวน 26,776 หน่วยในปี 2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ 17,551 หน่วย และแนวราบเติบโต 37% จำนวน 28,561 หน่วยในปี 2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ 20,922 หน่วย

ในขณะที่มูลค่าการโอน 4 เดือนแรกปี 2560 โอนรวม 38,473 หน่วย มูลค่ารวม 103,178 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2561 จำนวนรวม 55,337 หน่วย มีมูลค่าโอนรวมกัน 149,425 ล้านบาท

คิดเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่มีมูลค่าเติบโต 45% เข้านิยามรับรู้รายได้จนพุงกางด้วยประการฉะนี้

Previous articleศาลเกาหลีใต้เพิ่มโทษ “ปาร์ก กึนเฮ” อีก 8 ปี ฐานรับเงินสินบนหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ ติดคุกยาว 32 ปี!
Next articleฟันธง!! บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 “อัครา” รั่วซึมจริง