กรมทางหลวงชนบทสนับสนุนสายทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งจ.ยโสธร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร.10

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซาก ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม

ได้แก่ การพัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา, การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ สภาพดิน โดยรอบหนองอึ่ง โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน, ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่โครงการให้อยู่ดีกินดีขึ้น และดูแลจัดตั้งวัดในพื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของราษฎร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทนั้น ได้ก่อสร้างถนนสายทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมสะพาน 4 แห่ง ระยะทาง 18.863 กิโลเมตร โดยกรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2552

นับเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมทางหลวงชนบท ในการสร้างเส้นทางสนับสนุนโครงการพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก นอกจากนี้ ในปัจจุบันแขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้เข้าไปปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น การเพิ่มป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดการ์ดเรล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ

Previous articleประกาศเตือน”พายุดีเปรสชัน” ฉบับที่ 5 “เหนือ-อีสาน”มีฝนตกหนัก เสี่ยงท่วมฉับพลัน!
Next articleก.อุตฯ ดัน “อุบลฯ” เป็น Bio hub ใช้มันสำปะหลังพัฒนาเป็นอาหารทางการแพทย์ เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบพรุ่งนี้