“รฟม. รวมพลังรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม” ลงพื้นที่ Big Cleaning Day รถไฟฟ้า 4 สาย

“รฟม. รวมพลังรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม” ลงพื้นที่ Big Cleaning Day รถไฟฟ้า 4 สาย คืนความสะอาดให้พื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 11.00 น. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยแถวกิจกรรม “รฟม. รวมพลังรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ผู้รับจ้างก่อสร้างและที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ประชาชนในชุมชนโดยรอบ รฟม. และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคาร 2 รฟม.

นายไพรินทร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การทำความสะอาดอาคารสถานที่ บ้านเรือน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ขุด ลอก คู คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาดตาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน กระทรวงคมนาคมจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว และวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและการมีจิตอาสาของทุกคนอย่างแท้จริง

Advertisment

ด้านนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ กล่าวว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รวม 4 สายทาง ประกอบด้วย 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และ 4.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จัดกิจกรรม “รฟม. รวมพลังรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม” โดยเริ่มที่การทำความสะอาดแบริเออร์ ทาสีขอบทาง เก็บเศษวัสดุ และดูดฝุ่นบนถนนในเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ รฟม. ได้กำชับผู้รับจ้างก่อสร้างแต่ละสายทางให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามีความสะอาด สบายตาสำหรับผู้ใช้เส้นทางและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณแนวเส้นทางด้วย ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของ รฟม. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชน และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้ว่าการ รฟม. ได้ทำพิธีปล่อยแถวรถดูดฝุ่นของโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 4 สายทาง และร่วมกันทำความสะอาดแบริเออร์บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคาร 2 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันคืนความสะอาดให้แนวรถไฟฟ้า ส่วนโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 4 สายทาง ก็มีการนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนและแนวผ้าใบ เก็บเศษวัสดุ ทาสีขอบทาง ตลอดแนวเส้นทาง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และจะเป็นมาตรฐานในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ รฟม. ในอนาคตด้วย

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 4 สายทางนั้น มีความคืบหน้าที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังนี้

Advertisment

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มีความก้าวหน้าในภาพรวม 69.33% โดยมีงานก่อสร้างในจุดที่สำคัญคืบหน้าไปกว่าแผนงานที่กำหนด โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความก้าวหน้าในภาพรวม 11.91% ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ปัจจุบันผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายทาง ได้เข้าพื้นที่เพื่อเริ่มงานก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานก่อสร้างที่วางไว้