ขยายสนามบินแม่สอดเสร็จปีนี้ เปิดบริการปีหน้ารับได้ 1.7 ล้านคนต่อปี

แฟ้มภาพมติชน

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก ที่กรมได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการคมนาคมทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก และรองรับการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยโครงการปรับปรุงขยายฯ

ประกอบไปด้วย 1.งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดอากาศยาน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม โดยได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมทางวิ่งจากเดิม ขนาด 30 x 1,500 เมตร ให้เป็นขนาด 45 x 1,500 เมตร และก่อสร้างไหล่ทางวิ่งทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 7.50 เมตร รวมถึงขยายทางขับ เพิ่มพื้นที่ลานจอดอากาศยาน ลานจอดรถยนต์ รถบัส และขยายถนนทางเข้าท่าอากาศยาน งบประมาณ 297,000,000 บาท ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือนสิงหาคม 2561 คิดเป็น 99.28% ของปริมาณงานทั้งหมด


2.งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ โดยตัวอาคารมีพื้นที่ขนาด
12,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 900 วัน งบประมาณ 447,600,000 บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบระบบและบริหารจัดการพื้นที่ภายใน

3. งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง เพื่อใช้รองรับอากาศยาน B737 ให้ขึ้น – ลง ได้ จากเดิมทางวิ่ง
มีขนาด 30 x 1,500 เมตร ให้เป็นขนาด 45 x 2,100 เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2560 งบประมาณ ทั้งสิ้น 368,723,100 บาท ปัจจุบันมีการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 คิดเป็น 13.10% ของปริมาณงานทั้งหมด

ซึ่งปัจจุบันกรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูลสิทธิการเช่าอาคารที่ราชพัสดุ เพื่อหาผู้ประกอบการ ร้านค้าประเภทต่างๆที่จะให้บริการภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมจัดสรรพื้นที่สำหรับร้านค้าวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561 จากนั้นจะทำการทดสอบระบบต่างๆ ภายในอาคาร และเปิดให้บริการผู้โดยสารภายในปี 2562 ต่อไป

Previous articleเหรียญทองที่ 10 ‘จาย อังค์สุธาสาวิทย์’ ปั่นคว้าทองให้ทัพเอเชี่ยนเกมส์ไทย
Next articleทรูมูฟ เอช คว้ารางวัลเครือข่าย 4G ดีสุดในไทยจาก nPerf 2 ปีซ้อน