ครม.ไฟเขียว เพิ่มงบเวนคืนรถไฟสายชายฝั่งตะวันออก 243 ล้านบาท

ภาพจากแฟ้มภาพ


ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมสำหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง จำนวน 3 แห่ง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 243.63 ล้านบาท จากเดิม 128.82 ล้านบาท เป็น 372.45 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามราคาประเมินที่ดิน ปี 59-62