กรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ พัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว 7 ชุมชน

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว

กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน ริมคลองลาดพร้าว เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหารุกล้ำคลอง จำนวน 7 ชุมชน 8 สัญญา โดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เวลา 10.30 น.

วันที่ 18 ส.ค. 2560  นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2554 รัฐบาลจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่บุกรุกลำน้ำสาธารณะ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุก ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานกำหนดแนวเขตคลองเพื่อก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว โดยดำเนินการตามโครงการนำร่องในพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อซึ่งเป็นที่ราชพัสดุก่อนเป็นลำดับแรก และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สำรวจชุมชนริมคลองที่ได้รับผลกระทบ และจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนดังกล่าว โดยนำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพพื้นที่คลอง หากมีที่ดินเหลือจากการกันแนวเขตคลองเพื่อก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล ชุมชนสามารถทำการพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิม โดยต้องเช่าที่ดินร่วมกันในรูปของสหกรณ์เคหสถานและ จัดระเบียบการอยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กรอบของโครงการบ้านมั่นคง

กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยได้นำที่ดินราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยมอบหมายให้กรมธนารักษ์ดำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มาเป็นเวลากว่า 12 ปี ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา “โครงการบ้านมั่นคง” ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2547 โดยสนับสนุนให้มีการเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในระยะยาว ไม่เกิน 30 ปี และผ่อนคลายกฎระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับหลักเกณฑ์ในการจัดให้เช่า ได้แก่ ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว

นายพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีชุมชนที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวที่จะต้องได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ จำนวน 50 ชุมชน 6,868 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น ชุมชนที่จัดให้เช่าแล้วก่อนปี 2559 จำนวน 6 ชุมชน 1,060 ครัวเรือน ชุมชนที่จัดให้เช่าในปื 2559 จำนวน 10 ชุมชน 996 ครัวเรือน และชุมชนที่จัดให้เช่าในปี 2560 ซึ่งในวันนี้กรมธนารักษ์ได้จัดพิธีมอบสัญญาเช่าให้แก่ชุมชนดังกล่าว จำนวน 7 ชุมชน 906 ครัวเรือน ดังนี้

1.ชุมชนประชานุกูล กลุ่ม 1 จำนวน 65 ครัวเรือน
2.ชุมชนสนามมวย ทอ.พัฒนา จำนวน 34 ครัวเรือน
3.ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา กลุ่ม 1 จำนวน 188 ครัวเรือน
4.ชุมชนร้อยกรอง จำนวน 147 ครัวเรือน
5.ชุมชนวัดบางบัว จำนวน 104 ครัวเรือน
6.ชุมชนหลัง วค จันทรเกษม กลุ่ม 1 จำนวน 39 ครัวเรือน
7.ชุมชนหลัง วค จันทรเกษม กลุ่ม 2 จำนวน 83 ครัวเรือน
8.ชุมชนลาดพร้าว 45 จำนวน 246 ครัวเรือน

“รวมชุมชนที่กรมธนารักษ์จัดให้เช่าแล้ว จำนวน 26 ชุมชน คงเหลือ 14 ชุมชน 3,906 ครัวเรือน โดยจะดำเนินการในปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองลาดพร้าวมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ระบบการเช่าที่ราชพัสดุและอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย” อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ