ทางหลวงเปิดใช้จุดจอดพักรถบรรทุก อ.โนนสูง พ.ย.นี้ ปีหน้าลุย 2 แห่ง ขอนแก่น-บุรีรัมย์

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนนครราชสีมา – โนนสูง กม.169+800 ว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 76 % คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560

สำหรับจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) ดังกล่าวมีพื้นที่ใช้งานประมาณ 54 ไร่เศษ ภายในจะประกอบด้วย พื้นที่จอดรถบรรทุก จำนวน 86 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการ รวมจำนวน 69 คัน ห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง จำนวน 43 ห้อง ห้องอาบน้ำ ชายหญิง จำนวน 16 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ห้อง ศาลาพักผ่อน จำนวน 8 หลัง มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งกล้อง CCTV)

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามการหยุดพักรถบรรทุกตามข้อกำหนดของกฎหมายตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก 2522 กำหนดทุกๆ 4 ชั่วโมงให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกต้องหยุดพักรถเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง รวมถึงการลดจำนวน และความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุก หรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทาง

รวมทั้งยังรองรับการหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีจุดพักรถที่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่ออำนวยความสะดวกทั่วประเทศ

อนึ่งสำหรับจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) แห่งแรกตั้งอยู่ บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมากม.170+000 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดใช้งานเดือนกรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน(สิงหาคม 2560) มีรถบรรทุกมาใช้งานทั้งสิ้น 37,503 คัน

โดยในปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่บริเวณ ทล.2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ ทล.24 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์