ทางหลวงชนบทพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา สร้างถนนเข้าศูนย์ “โครงการหลวงห้วยส้มป่อย” เสร็จ ธ.ค.นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สนับสนุนสายทางเข้าสู่โครงการหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 108 – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที่ 2) ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 95 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2561 นี้

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2551 ทช.ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสร้างเส้นทางเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการหลวงส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่ห่างไกลและทุรกันดาร การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีลักษณะถนนเป็นถนนดินลูกรัง เมื่อถึงฤดูฝนไม่สามารถลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในการปลูกพืชไม้ผลเมืองหนาว รวมทั้งทำให้ราษฎรสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยและขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ทุกฤดูกาล ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยกทางหลวงหมายเลข 108 – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที่ 2) ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม 20.798 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 1+500 ถึง กม.ที่ 19+540 ระยะทาง 18.040 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 จาก กม.ที่ 12+754 ถึง กม.ที่ 15+512 ระยะทาง 2.758 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 155.750 ล้านบาท

Advertisment

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยกทางหลวงหมายเลข 108 – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที่ 1) ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม 12.754 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นโครงการจากแยกทางหลวงหมายเลข 108 ที่หน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง (อล.8) และไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 12+754 รวมระยะทาง 12.754 กิโลเมตร ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 103.456 ล้านบาท