ครม.สัญจรไฟเขียวโปรเจ็กต์คมนาคมรถไฟฟ้าความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมวคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร มีมติเห็นชอบร่างสัญญางานออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา มูลค่า 1,706 ล้านบาท ของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 ก.ม. วงเงินลงทุนรวม 1.79 แสนล้านบาท ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นำเสนอ

ส่วนสัญญา 2.2 งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาวงเงิน 500 ล้านบาท นั้นอยู่รฟท. เตรียมที่จะลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับร่วมกับองค์การออกแบบรถไฟแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 4-5 ก.ย.นี้ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปประเทศจีน โดยรฟท. จะต้องลงนามสัญญากับองค์การออกแบบรถไฟแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมประชุม BRICS Summit ครั้งที่ 9

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) สำหรับการดำเนินงานบริหารจัดเก็บเงินค่าผ่านทางและบำรุงรักษา โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) จำนวน 2 เส้นทางของกรมทางหลวง วงเงินรวม 24,000 ล้านบาท ประกอบด้วย เส้นทางบางปะอิน-โคราช วงเงิน 15,000 ล้านบาท และบางใหญ่-กาญจนบุรี 9,000 ล้านบาท เบื้องต้นกรมทางหลวง (ทล.) จะใช้ รูปแบบ PPP Gross Cost คือจ้างเอกชนจัดเก็บค่าผ่านทางและซ่อมบำรุงทาง โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางเองให้สัมปาทาน 30 ปี

รวมทั้งอนุมัติงบจ่ายค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา ตอนที่ 24 และ 25 วงเงิน 500 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบแนวทางการฟื้นฟูถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณรวม 3,500 ล้านบาท โดยจะเป็นการของบประมาณงบกลางปี 2560 จำนวน 2,100 ล้านบาท และขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณของกระทรวงคมนาคมจากงบปี 2561 มาใช้เพื่อการฟื้นฟูอีก 1,400 ล้านบาท

 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์