ปิดถนนวิภาวดีฯถึง 27 ม.ค.นี้ ติดตั้งชิ้นส่วน Sky Walk รถไฟฟ้าสายสีแดง

แฟ้มภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วน Sky Walk โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรและหยุดการจราจรชั่วคราว ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 จำนวน 3 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต กม.21+200 ช่องทางคู่ขนานฝั่งขาออก บริเวณสถานีการเคหะ (ตรงข้ามร้านเจ้เล้ง) โดยจะดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 เวลา 23.00 น. – 04.00 น.

โดยผู้ขับขี่รถบนทางคู่ขนานขาออก ให้เบี่ยงรถไปวิ่งช่องทางด่วนทั้งหมด แต่ในเวลา 23.30 น. – 23.45 น. จะดำเนินการปิดจราจรชั่วคราว เป็นเวลา 15 นาที บริเวณช่องทางหลักขาออกและช่องทางคู่ขนานขาออก เพื่อให้รถลำเลียงชิ้นส่วน Sky Walk

จุดที่ 2 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต กม.21+400 ช่องทางหลักฝั่งขาออก บริเวณสถานีการเคหะ (ตรงข้ามร้านเจ้เล้ง) โดยดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 23.00 น. – 04.00 น. โดยผู้ขับขี่รถบนทางคู่ขนานขาออก ให้เบี่ยงรถไปวิ่งช่องทางด่วนขาเข้าทั้งหมด

จุดที่ 3 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต กม.21+900 ช่องทางหลักฝั่งขาเข้า บริเวณสถานีการเคหะ (ตรงข้ามร้านเจ้เล้ง) โดยดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรวันที่ 27 มกราคม 2561 ในช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น. โดยผู้ขับขี่รถบนทางด่วนขาเข้า ให้เบี่ยงรถไปวิ่งช่องทางคู่ขนานขาเข้าทั้งหมด

ทั้งนี้ ร.ฟ.ท. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้