“อาคม” ดูความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วง กลางดง-ปางอโศก เร่งให้เสร็จเม.ย.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ – นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟกลางดง โดยมี เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง (ศูนย์สร้างทาง) เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ – นครราชสีมา) ช่วงกลางดง – ปางอโศก กม.150+500 – กม. 154+000 ระยะทาง 3.5 กม. อาทิ งานเตรียมพื้นที่ งานสำรวจ งานขุดดิน ขุดรื้อหินแข็ง งานบดอัดชั้นวัสดุ งานย้ายราง งานถนนบริการ งานรางระบายน้ำ
 
โดยเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างทดสอบตรวจสอบทุกงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลา เตรียมแนวทางความพร้อมในการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศมาปรับใช้ และให้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงกลางดง – ปางอโศก ระยะทาง 3.5 ก.ม. มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2562
 
นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมการบริการผู้โดยสาร ณ สถานีรถไฟกลางดง โดยสั่งการให้ดำเนินการตกแต่งสถานีเพิ่มเติมให้มีความสวยงาม ห้องน้ำต้องสะอาดอยู่เสมอ