เทอร์มินอลใหม่สนามบินขอนแก่นคืบ 8.52% สร้างช้ากว่าแผน 3.5% เสร็จปี’64

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เดินทางลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานขอนแก่น พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง คิดเป็น 8.52% ล่าช้ากว่าแผนคิดเป็น 3.5% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน

Advertisement

โครงการก่อสร้างดังกล่าวก่อสร้างด้วยงบประมาณ 2,004 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มปีงบประมาณ 2561-2564 ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้นพร้อมทางเชื่อม และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี

ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่น มีสายการบินให้บริการ 4 สาย ให้บริการวันละ 20 เที่ยว (ไปกลับ 40) ในเส้นทางขอนแก่น-กรุงเทพฯ และเชื่อมโยงจุดต่างๆ ในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา

เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แล้วเสร็จ จะเพิ่มขีดความสามารถของอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานขอนแก่นในการรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น

Advertisement

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังได้ขอรับงบประมาณปี 2563 ในการขยายลานจอดอากาศยานเพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานได้เพิ่มขึ้นจากขนาด B737 จำนวน 5 ลำ เป็น 11 ลำ

จากนั้น อทย.ได้ติดตามการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงที่ท่าอากาศยานมีการก่อสร้าง เช่น การจอดรถยนต์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อการขนส่งจากท่าอากาศยานออกไปยังจุดต่างๆ และการปรับปรุงจำนวนรถให้เพียงพอรับกับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมิให้ใช้เวลารอนาน

Advertisement