“บีทีเอส” ปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ สถานีแรก 16 บาท

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 รถไฟฟ้าบีทีเอสจะปรับราคาค่าโดยสารในส่วนของเส้นทางสัมปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เฉพาะสายสุขุมวิท สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช และสายสีลม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน ไม่รวมส่วนต่อขยายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) จากราคา 15-42 บาท เป็น 16-44 บาท โดยจะเรียกเก็บสถานีแรก 16 บาท 2 สถานี ราคา 23 บาท 3 สถานี ราคา 26 บาท 4 สถานี ราคา 30 บาท 5 สถานี ราคา 33 บาท 6 สถานี ราคา 37 บาท 7 สถานี ราคา 40 บาท 8 สถานีเป็นต้นไป ราคา 44 บาท ซึ่งอัตราใหม่นี้เพิ่มขึ้น 1-3 บาท เมื่อเทียบกับค่าโดยสารเดิม ทั้งนี้ การปรับราคาค่าโดยสารใหม่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารตามสัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในอัตรา 20.11-60.31 บาท

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า การปรับอัตราค่าโดยสารครั้งนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสจะปรับขึ้นราคาจำหน่ายเที่ยวเดินทาง 30 วัน ทั้งสำหรับประเภทบุคคลทั่วไปและนักเรียนนักศึกษา เที่ยวละ 1 บาท ดังนี้ บุคคลทั่วไป 50 เที่ยว 1,300 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 26 บาท 40 เที่ยว 1,080 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 27 บาท 25 เที่ยว 725 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 29 บาท และ 15 เที่ยว 465 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 31 บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษา 50 เที่ยว 950 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 19 บาท 40 เที่ยว 800 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 20 บาท 25 เที่ยว 550 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 22 บาท และ 15 เที่ยว 360 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 24 บาท

“รถไฟฟ้าบีทีเอสมีการปรับราคาค่าโดยสารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ผ่านมากว่า 4 ปี ยังไม่ได้ปรับราคาค่าโดยสารพื้นฐานที่เรียกเก็บซึ่งสัญญาสัมปทานกำหนดให้สามารถปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ทุก 18 เดือน แต่ต้องไม่เกินเพดานอัตราค่าโดยสาร ทั้งนี้ บีทีเอสมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงเพิ่มขึ้นตลอด 4 ปี โดยบางรายการสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้ลงทุนเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สั่งซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มอีก 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ รวมเป็น 184 ตู้ จะเริ่มทยอยนำเข้ามาในประเทศไทยประมาณต้นปี 2561 ปรับปรุงระบบตั๋วโดยสารซึ่งจะเปลี่ยนตู้จำหน่ายบัตรโดยสารเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ทั้งหมด และสั่งตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารที่รับธนบัตรมาติดตั้งในระบบเพิ่มขึ้นอีก 50 ตู้ จะเริ่มทยอยติดตั้งในปี 2561 โดยระหว่างนี้จะจัดเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสารประเภทเที่ยวเดียวในสถานีที่มีจำนวนผู้โดยสารมากในช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น สถานีหมอชิต สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีสยาม ฯลฯ และตั้งโต๊ะจำหน่ายตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวทุกราคาที่สถานีพญาไท สถานีสยาม สถานีอโศก เป็นต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป” นายสุรพงษ์ กล่าวและว่า อัตราค่าโดยสารใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป แต่บีทีเอสจะยังคงราคาเดิมเป็นเวลา 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิทประเภทเติมเงิน สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังจะได้รับส่วนลดครึ่งราคาจากอัตราราคาใหม่เมื่อใช้บัตรแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุโดยสามารถเดินทางได้ไม่จำกัดเวลา

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisment