พรุ่งนี้ไปโคราช-ขอนแก่น! “บิ๊กตู่” ลงพท.เปิดสถานีรถไฟขอนแก่น ตรวจความคืบหน้ารถไฟทางคู่

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. เวลา 14.30 น. พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ลดต้นทุนโลจิสติกส์ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นี้ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดสถานีรถไฟขอนแก่น ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น และจะเป็นประธานเปิดงาน “One Transportation for all : ระบบคมนาคมหนึ่งเดียว เพื่อประชาชนทุกคน” ณ หอประชุมอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยมีกำหนดการดังนี้ 09.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดสถานีรถไฟขอนแก่น และเป็นสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรี ในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนป่าชุมชน และกล่าวมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่และทดลองการเดินรถในโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายรถไฟทางคู่ เส้นทางสายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น

จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. เดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทางราง ได้แก่ รถไปความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ ในช่วงบ่ายเวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงาน “One Transportation for all : ระบบคมนาคมหนึ่งเดียว เพื่อประชาชนทุกคน” ณ หอประชุมอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจะเป็นประธานสักขีพยาน ในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนป่าชุมชน

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่างต่อว่า สำหรับตรวจราชการส่วนภูมิภาคนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นแล้ว 3 ครั้ง ในภารกิจต่างๆ ได้แก่ การติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พฤศจิกายน 2557 , การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มิถุนายน 2560 และการตรวจราชการจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนตุลาคม 2560 และสำหรับการตรวจราชการในจังหวัดนครราชสีมา 3 ครั้ง ได้แก่ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนสิงหาคม 2560, การติดตามการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง เดือนพฤษภาคม 2559 และพบปะเกษตรกรและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558

Previous articleชุมพรจับมือ ททท.จัดงานใหญ่ “โลกทะเลชุมพร” ครั้งที่ 29
Next articleตลาดเคลื่อนไหวเบาบาง นลท.ไม่กล้าลงทุน หวั่น!หลังเลือกตั้งวุ่นวาย จับตารัฐสภาอังกฤษพิจารณาข้อตกลง “เทเรซา เมย์-อียู” คืนนี้