ชื่นมื่น! บิ๊กตู่-ซูจี เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เชื่อมแม่น้ำเมย-ตองยิน

ชื่นมื่น! บิ๊กตู่-ซูจี เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เชื่อมแม่น้ำเมย-ตองยิน หนุนระเบียงศก.ตะวันออก – ตะวันตก

วันที่ 19 มีนาคม 2562พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธาน(ฝ่ายไทย)ในพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ พร้อมกับนาง อองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า คาดจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการข้ามผ่านแดน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมทางหลวง เข้าร่วมงานดังกล่าว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางบกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก หรือ East – West Economic Corridor จะเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้า การเดินทาง การท่องเที่ยว และช่วยเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ เมืองแม่สอด – เมียวดี เป็นเมืองชายแดนที่สำคัญของทั้งสองประเทศ มีปริมาณการค้ามากกว่าร้อยละ 35 ของการค้าชายแดน มูลค่าถึง 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศมีนโยบายพัฒนาและเชื่อมโยงเมืองชายแดน ได้จัดทำบันทึกความตกลงร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เกี่ยวกับการดําเนินงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 (ทางเลี่ยงเมืองแม่สอด) และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ตลอดจนงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนของทั้งสองฝั่ง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน

โดยคณะรัฐมนตรีรัฐบาลไทยมีมติเห็นชอบในหลักการให้ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 และดำเนินโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งศูนย์บริการนำเข้า – ส่งออก ศูนย์โลจิสติกส์ และคลังสินค้า โดยจัดหาพื้นที่ตามแนวเส้นทางก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และรองรับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก หรือ East – West Economic Corridor นอกจากนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมาได้ร่วมกันจัดทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดน ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านกฎระเบียบ อันเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การเชื่อมโยงในภูมิภาค


นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผย พิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ ว่ากรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ศึกษาออกแบบและได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยตัวสะพานข้ามแม่น้ำเมย ถนนเชื่อมต่อสะพานทั้ง 2 ฝั่ง รวมทั้งอาคารด่าน หรือ Border Control Facilities เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจรับผิดชอบการตรวจผ่านแดนเข้ามาใช้สถานที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนร่วมกัน เช่น กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมปศุสัตว์ ซึ่งสะพานแห่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางเลี่ยงเมืองแม่สอด มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 12 ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน ที่บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ราชอาณาจักรไทย เข้าสู่บ้านเยปู หมู่ที่ 5 เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีจุดสิ้นสุดบรรจบถนนหมายเลข 85 สายเมียวดี – กอกะเร็ก เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียหมายเลข 1

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า สำหรับงบประมาณการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบให้เปล่า หรือ Grant Aid ส่วนรูปแบบการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง มีความยาวของสะพานทั้งหมด 760 เมตร แบ่งเป็นฝั่งไทย 515 เมตร และฝั่งเมียนมา 245 เมตร ไม่มีเสาตอม่ออยู่กลางแม่น้ำ สะพานมีขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ แยกช่องจราจรด้วยเกาะคอนกรีตแบบต่ำ ช่องผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และทางเดินเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ช่วยลดปัญหาการจราจรแออัดของสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 และรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งจะกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ