บอร์ดทอท.ไฟเขียว TOR ดิวตี้ฟรี-เชิงพาณิชย์4สนามบินแยกชัดสุวรรณภูมิ-ภูธรเปิดขายซอง1-18เม.ย.นี้

บอร์ดทอท.ไฟเขียว TOR ดิวตี้ฟรี-เชิงพาณิชย์4สนามบินแยกชัดสุวรรณภูมิ-ภูธรเปิดขายซอง1-18เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบมจ.ท่าอากาศยานไทย(ทอท.) เห็นชอบให้ฝ่ายบริหาร ทอท. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร(ดิวตี้ฟรี) และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งให้แนวทางในการคัดเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐและผู้ถือหุ้น

1.โครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร แยกเป็น 2 สัญญา คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 สัญญา และท่าอากาศยานภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่
1 สัญญา

โดยให้กำหนดกรอบแนวทางในการคัดเลือกให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ (Brand Name) สามารถแข่งขันกับธุรกิจเดียวกันในตลาดโลกได้ และผลประโยชน์ตอบแทนรวมของทั้งสองสัญญาจะต้องไม่ต่ำกว่าที่ ทอท. ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

2.​โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สัมปทานแบบ
รายเดียว (Master Concession)

อนึ่ง คณะกรรมการ ทอท. ได้เน้นย้ำว่า การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานของ ทอท. ที่จะต้องคำนึงถึงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยทอท.จะเปิดขายทีโออาร์ดิ้วตี้ฟรีและพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่1-18เม.ย. และยื่นข้อเสนอวันที่22เม.ย.นี้

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ