ลุ้นหลังสงกรานต์! คืบหน้าผลประมูลแหลมฉบังเฟส 3 รอพิจารณาอีกครั้ง 23 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะกรรมการพิจารณาซองเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ประชุมพิจารณาซองเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F) โดยมีกลุ่มบริษัทที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ 3 ยื่นซองเสนอราคารวม 2 กลุ่ม (Consortium)

ได้แก่ 1. กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC และกลุ่มกิจการร่วมค้า NPC โดยคณะกรรมการพิจารณา ได้พิจารณาซองที่ 2 คือ คุณสมบัติทั่วไปของนักลงทุน คุณสมบัติทางการเงิน และประสบการณ์ของผู้ยื่นซองข้อเสนอ คณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นให้กลุ่มกิจการร่วมค้าทั้ง 2 กลุ่ม นำเอกสารมาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการฯ อีกครั้ง

โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 23 เมษายน 2562 นี้ และจะดำเนินการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนการลงทุนในโครงการฯ (ซองที่ 3) และข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอนแทน (ซองที่ 4) และข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ (ซองที่ 5) ในลำดับต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ