พร้อมชงครม.อนุมัติ! ได้ข้อสรุปยกระดับรถไฟทางคู่ผ่านตัวเมือง 5 กม. ใช้งบ 2.9 พันล้าน

วันที่ 31 ส.ค. นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ยกระดับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า เมื่อวันที่ 30 ส.ค. คณะของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว, ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ,โยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 5, ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รฟท. ได้เดินทางไปที่กระทรวงคมนาคม เพื่อประชุมหารือการพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจิระ กรณีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับผ่านตัวเมืองนครราชสีมาและอำเภอสีคิ้ว โดยมีนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชาวโคราช และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งที่มาประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยภายหลังจากการประชุมมีข้อสรุปว่า การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟจะมีถนนลอดทางรถไฟจำนวน 8 แห่ง และเป็นโครงสร้างยกระดับทางรถไฟ ช่วง กม.256+900 ถึง กม.266+000 ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างจากช่วงเลยสถานีภูเขาลาด และได้มีแนวทางในการดำเนินการในพื้นที่ตัวเมืองนครราชสีมาดังนี้ คือ 1.มีการยกระดับ 8 เมตร(ระดับ 2 ) ยาว 5.1 กิโลเมตร 2.สถานีหัวรถไฟมีการยกระดับ ส่วนสถานีชุมทางจิระอยู่ระดับพื้นดิน สูง 2 เมตร 3.ทุบสะพานโรงแรมสีมาธานี แล้วสร้างสะพาน U-Turn 2 แห่ง 4.งบประมาณดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2,992 ล้านบาท 5.ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดเพิ่มขึ้น 19 เดือน

สำหรับ อ.สีคิ้ว ยกระดับใช้ท่อเหลี่ยมสูง 3 เมตร และยกระดับ 2 แห่ง ใช้งบเพิ่ม 93 ล้านบาท ระยะเวลาเพิ่ม 17 เดือน โดยจะยกเลิกประกวดราคาที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2560 นี้ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลง และขอวงเงินเพิ่มต่อในการประชุม ครม.ต่อไป

 


ที่มา มติชนออนไลน์