3 กิจกรรมยิ่งใหญ่ “เฉลิมราชย์ราชา” พลังจิตอาสา SCG+ภาคีเครือข่ายทั่วไทย

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางเอสซีจีจัดทำโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” โดยผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จิตอาสา และพนักงาน ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส” กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า รายละเอียดโครงการเฉลิมราชย์ราชา ประกอบด้วย 3 กิจกรรมยิ่งใหญ่ ได้แก่

1.กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 โดยร่วมกับกองทัพบก จัดคาราวานส่งมอบถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1,000 ใบ โดยถังเก็บน้ำผลิตด้วยวัสดุโพลิเมอร์เอลิเซอร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมของเอสซีจี เพื่อการผลิตถังเก็บน้ำให้มีความแข็งแรง ทนทาน สีไม่ลอก ปราศจากตะไคร่น้ำ กลิ่นไม่พึงประสงค์ สารตะกั่ว ปรอท และสารหนู จึงปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างหนัก อาทิ สระแก้ว ลำพูน

พร้อมเชิญชวนเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำฐานติดตั้งถังเก็บน้ำจากวัสดุรีไซเคิลที่เหลือจากการก่อสร้าง ซึ่งออกแบบโดยทีมงานเอสซีจีให้สอดคล้องกับแนวทาง SCG Circular Way หรือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้าหมายติดตั้งถังเก็บน้ำ 5 ใบในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชุมชนประสบภัยแล้งสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ใช้งบประมาณจุดละ 10 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จภายในกลางเดือนเมษายน 2562

2.กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว โดยร่วมกับชุมชนและจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ 10,000 ฝาย ปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที 10,000 ต้น สร้างสระพวงเชิงเขาและระบบแก้มลิงในพื้นที่ราบ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งยังร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก 18 จังหวัด อาทิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาจัดทำไปจนถึงสิ้นปีนี้

ปัจจุบันเอสซีจีได้ร่วมกับชุมชนและจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วกว่า 84,266 ฝาย โดยตั้งเป้าขยายให้ครบ 100,000 ฝาย ภายในปี 2563 สำหรับพื้นที่กลางน้ำ ได้ร่วมกับชุมชนสร้างสระพวงเชิงเขาส่งต่อน้ำเพื่อทำการเกษตรไปแล้ว 7 สระ โดยมีเป้าหมายจะขุดสระพวง (สระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก) ให้ครบ 20 สระ จัดทำระบบแก้มลิงในพื้นที่กลางน้ำไปแล้ว 8 พื้นที่ ตั้งเป้าหมายทำให้ครบ 20 พื้นที่

3.กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” โดยมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้บริการตามความประสงค์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับพสกนิกรที่บริจาคสมทบทุนสร้าง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ตั้งแต่ปี 2520 ขณะนี้อยู่ในระหว่างกำหนดถึงความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล โดยทางเอสซีจีเข้าไปช่วยพัฒนาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะ ภูมิทัศน์ และอื่น ๆ กำหนดงบฯขั้นต้นโรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท คาดว่าการปรับปรุงแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2562

อนึ่ง สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.scg.com/volunteerproject

Previous articleทนายเผย “ปิยบุตร” ไม่กังวล พร้อมรับทราบข้อกล่าวหา ปอท. 17 เม.ย.นี้ ยันให้การปฏิเสธ
Next article“วัฒนา” ขอให้จับตา ชี้ “ใบส้ม” หมัดเด็ดเผด็จการ ใครโดน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งซ่อม