คืบหน้ากว่า 86% ถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ 4 เลน วิ่งฉิว ก.ค.นี้

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 294 สาย ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่าง กม.1+300 – 8+325 รวมระยะทางประมาณ 7.025 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) เนื่องจากทางสายดังกล่าวเดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร

ทำให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นขึ้นประกอบกับผิวจราจรคับแคบจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กรมทางหลวงจึงได้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร

โดยได้ทำการขยายช่องจราจรเดิมจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร เกาะกลางเป็นแบบดินถม (Raised Median) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีความคืบหน้ากว่า 86% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 294 สาย ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางทางสายเลี่ยงเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขการจราจรที่ติดขัดในเมืองศรีสะเกษเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง รองรับการขยายตัวเมืองและยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้ง เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ของภาคอีสานที่เชื่อมโยงการเดินทางขนส่งระหว่างประเทศอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ