ดัชนี กคช.ชี้เปิดเทอมรายจ่ายเยอะ แนะรัฐบาลใหม่ดูแลผู้มีรายได้น้อย

คอลัมน์ ดาต้าเบส

ดัชนีเศรษฐกิจฐานรากจัดทำโดย “กคช.-การเคหะแห่งชาติ” ประเมินมาตรการกระตุ้นของรัฐบาล คสช. ทำให้ค่าดัชนีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

“ดร.ออก-ธัชพล กาญจนกูล” ผู้ว่าการ กคช. ระบุผลสำรวจดัชนีการอยู่อาศัยของชุมชนการเคหะแห่งชาติ หรือ CHI-Community Housing Index ซึ่งเป็นดัชนีใหม่ล่าสุด เริ่มจัดเก็บและสำรวจตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมา

โดยสุ่มตัวอย่าง 5,540 ครัวเรือนจากโครงการทั่วประเทศ มีค่ากลางของดัชนีอยู่ที่ 50

พบว่า ไตรมาส 2/62 ดัชนีการอยู่อาศัยของชุมชนทั้ง 3 ด้านสูงขึ้น เทียบกับไตรมาส 1/61 แบ่งเป็น “ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ” ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 มีค่าเท่ากับ 59.4 เทียบกับช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 มีค่าเท่ากับ 57.8

ประเมินว่าครัวเรือนมีความพึงพอใจต่อการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และการจับจ่ายใช้สอยที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้หนี้สินต่าง ๆ ที่ดีขึ้น

“ตัวชี้วัดด้านสังคม” ไตรมาส 2/62 มีค่าเท่ากับ 59.6 สูงกว่าไตรมาสที่แล้วที่มีค่าเท่ากับ 59.2

ประเมินว่าครัวเรือนมีความพึงพอใจต่อสภาพสังคมชุมชนมากขึ้น ในด้านความปลอดภัย ชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น การมีส่วนร่วมในชุมชน และการแก้ปัญหายาเสพติด

“ตัวชี้วัดด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ไตรมาส 2/62 มีค่าเท่ากับ 61.2 สูงกว่าไตรมาสที่แล้วที่มีค่าเท่ากับ 60.0

ประเมินว่าครัวเรือนมีความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในด้านความสะอาด การดูแลขยะ การกำจัดของเสีย และการดูแลสาธารณูปโภคภายในชุมชน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มค่าดัชนีในไตรมาส 3/62 ประเมินว่า CHI มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดเทอม รวมถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้น

ความคาดหวังของครัวเรือน อยากให้รัฐบาลใหม่มีการออกนโยบายช่วยเหลือเรื่องรายได้และค่าครองชีพ รวมถึงการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้ดียิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ