กปน. ผนึกจังหวัดปทุมธานี ตั้งคณะทำงานเปิด-ปิดประตูระบายน้ำคลองเลขสาม หวังลดปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี การประปานครหลวง (กปน.) นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว (รูปร่างคล้ายเลขสาม จึงเรียกย่อๆ ว่า คลองเลขสาม) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ เอกชน หน่วยงานท้องถิ่น กว่า 20 หน่วยงาน ประสานความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ พร้อมด้วย นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. ร่วมการประชุม พร้อมคณะทำงานฯ กปน.

สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1.กปน. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงเพิ่มหน้าตัดทางน้ำ และข้อมูลการสำรวจรูปตัดตามแนวยาวตลอดคลองเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ต่อไป

2.การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำวัดมะขาม มีนายอำเภอเมือง จ.ปทุมธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานบริหารการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำปากคลองบ้านพร้าว มีนายอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

ซึ่งแต่ละคณะมีผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นสมาชิกด้วย เพื่อร่วมกันบริหารจัดการประตูน้ำให้ลดการเกิดน้ำเน่าเสีย และสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

Previous article“กนอ.” จีบนักลงทุนจีนใกล้สำเร็จ คาดซื้อพื้นที่ 300 ไร่ลงทุนถุงมือยาง-เครื่องมือแพทย์ ในนิคมฯยางพารา จ.สงขลา
Next articleครม.ไฟเขียว ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ 6 พันล้าน