ห้ามลืม! เริ่ม 23 มิ.ย.นี้ ห้ามหิ้วของเหลวเกิน 100 มิลลิลิตร ขึ้นเครื่อง “ซอส- น้ำพริก” ก็โดน

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทน.) เป็นประธานในการประชุม VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจกับท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้ง 28 แห่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

จากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปนั้น

โดยกำหนดให้ผู้ได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะตรวจค้นผู้โดยสาร ผู้ประจำหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน รวมถึงสิ่งใดๆ ที่บุคคลดังกล่าวจะนำขึ้นอากาศยาน หรือนำเข้าพื้นที่หวงห้ามของสนามบินสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โดยของเหลวในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำ เครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารอย่างอื่นที่อยู่ในซอส หรือส่วนประกอบเป็นของเหลวในปริมาณมาก ตลอดจน ครีม โลชั่น เครื่องสำอาง น้ำมัน น้ำหอม หรือเจลในรูปแบบต่างๆ เช่น ยา ยาสีฟัน อาหาร ยาสระผม เจลอาบน้ำ หรือวัตถุหรือสารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีแรงดันและต้องฉีดพ่นเพื่อนำออกมาใช้ เช่น สเปรย์ โฟม รวมถึงวัตถุหรือสารที่มีส่วนผสมของของแข็งและของเหลว เช่น มาสคารา ลิปสติกหรือลิปบาล์ม

โดยแต่ละชิ้นต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและมีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และต้องมีข้อความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน โดยสามารถนำขึ้นเครื่องได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่ต้องมีปริมาตรรวมกันสูงสุดไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร ซึ่งผู้โดยสารต้องแสดงให้พนักงานตรวจค้นเพื่อทำการตรวจสอบ ณ บริเวณจุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย

โดย อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้กำชับให้ทุกท่าอากาศยานในสังกัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้ ทุกท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ในช่องทางต่างๆ เช่น การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร การแจกแผ่นพับ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

รวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในทุกท่าอากาศยานให้แก่ผู้โดยสารได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับดังกล่าวแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ