กทม.แจงโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน เผยราคาค่าเช่าท่อยังไม่สรุป ยันขั้นตอนโปร่งใส

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(แฟ้มภาพ)

ตามที่ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุการที่ กทม. จะดำเนินการโครงการท่อร้อยสายหรือการย้ายสายลงใต้ดิน โดยให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ทำสัญญากับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้รับเหมาแบบให้สิทธิผูกขาดรายเดียว เป็นเวลา 30 ปี จะส่งผลเสียต่อประชาชนและผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการโอนสิทธิ 2 ต่อ จะทำให้ค่าบริการแพงขึ้น อีกทั้ง อาจเป็นการกีดกันการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่นและอาจเกิดการผูกขาด กทม. ควรเป็นผู้ให้บริการท่อร้อยสายเอง และให้เอกชนแต่ละรายสามารถมาเช่าใช้ได้อย่างเสมอภาคในราคาที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นั้น
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกรุงเทพฯ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง นั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอี) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดีอี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 กรุงเทพมหานครจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงมอบหมายภารกิจดังกล่าวให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการจัดทำท่อร้อยสายทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ดำเนินตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส มีการประกาศผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รวมถึงเปิดให้ลงชื่อแสดงเจตจำนงยื่นข้อเสนอใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีผู้มาแสดงเจตจำนง 9 ราย จากนั้นได้ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จำนวน 16 ราย รวมเป็น 25 ราย และมีผู้มารับเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 16 ราย ในส่วนของการคัดเลือกนั้น ได้มีการคัดกรองคุณภาพเบื้องต้น (Pre-qualification) เปิดให้มีการยื่นข้อเสนอและคัดเลือก โดยพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งงาน อีกทั้ง การก่อสร้างต้องใช้เทคนิคการขุดเจาะลากท่อ หรือ HDD ซึ่งจะเป็นวิธีดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทางเท้าน้อยที่สุด
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลฯ และ กสทช. ได้เชิญกรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมหารือเรื่องอัตราค่าบริการ ซึ่งปัจจุบันบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ยังไม่ได้กำหนดหรือสรุปราคาค่าเช่าท่อกับ กสทช. แต่ยังอยู่ระหว่างการกำหนดราคาและต้องเป็นไปตามแนวทางที่ กสทช. กำหนดไว้ ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกับ กสทช. ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จะเปิดให้ทุกบริษัทสามารถใช้ท่อร้อยสายสื่อสารได้ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ในอัตราที่ กสทช. กำหนดแนวทางไว้ เอกชนแต่ละรายสามารถมาเช่าใช้ได้อย่างเสมอภาคในราคาที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครที่มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสาธารณะ

คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่… กฎเหล็กคุมสายสื่อสาร กทม.บี้ทุกค่ายมุดใต้ดิน ‘ทรู’คว้าสัมปทานท่อ30ปี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ