เร่งขยายถนน 4 เลน “อรัญประเทศ” เสร็จปลายปีนี้เสริมการค้า-ขนส่ง ชายแดนไทย-กัมพูชา

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านนางาม อำเภออรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวม 4.900 กิโลเมตร

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ถนนสายดังกล่าว เป็นเส้นทางคมนาคม โลจิสติกส์ขนส่งสินค้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยและกัมพูชาเชื่อมกับเขตอุตสาหกรรมสระแก้ว ทั้งนี้ เป็นสายทางรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านชายแดนด้วย ตลอดจนบรรเทาปริมาณการจราจรที่แออัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348

จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านนางาม อำเภออรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งโครงการนี้เป็นการก่อสร้างต่อเนื่องจากบริเวณที่ได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว

มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 1+500 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการกม.ที่ 6+400 ระยะทางรวม 4.900 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 1+500 ถึง กม.ที่ 4+800 และ กม.ที่ 6+300 ถึง กม.ที่ 6+400 รวมระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ส่วนบริเวณ กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 6+300 ช่วงหน้านิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 136.50 ล้านบาท

ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้ากว่า 74% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2562