3 รายผ่านคุณสมบัติประมูล “เมืองการบินอู่ตะเภา” ลุยเปิดซองเทคนิค4 ก.ค.นี้ “ซี.พี.” รอลุ้นศาลปกครองตัดสิน

แฟ้มภาพ

ผู้สื่อรายงานว่า วันที่ 2 ก.ค.2562 มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่าโครงการ 2.9 แสนล้านบาท มีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ เปิดเผยว่าได้พิจารณาข้อเสนอซองที่1 ซองคุณสมบัติทั้วไปของทั้ง 3 ราย ที่ยื่นประมูล ประกอบด้วย

1.กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัทธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร นำโดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี. และพัธมิตรอีก 3 บริษัท ได้แก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, บมจ.ช.การช่าง และบมจ.บี.กริม เพาเวอร์ และ บจ.Fraport AG Frankfurt Airport Service Worldwide จากประเทศเยอรมนี

2. กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS นำโดย บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ , บมจ.การบินกรุงเทพ และบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

3. กลุ่มแกรนด์คอร์โซเตียม นำโดยบมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ และมีบมจ.คริสเตียนีและนีลเส็นกับบมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีหนังสือสอบถามผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอซองที่ 1 ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมานั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายได้มีคำชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอซองที่ 1 ต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 ประกอบกับคำชี้แจงของเอกชน จึงได้มีมติเห็นชอบให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายผ่านการประเมินข้อเสนอซองที่ 1

โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน และกำหนดให้มีการเปิดข้อเสนอซองที่ 2 ซองเทคนิค ในวันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 08.30 น. คาดว่าจะทำการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.

ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในทุกขั้นตอน เป็นไปตามเอกสารการคัดเลือกเอกชน เป็นไปด้วยความโปร่งใส และให้ความเสมอภาคต่อเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ภายใต้ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และข้อตกลงคุณธรรมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

สำหรับกรณีกลุ่มซี.พี. ได้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ไม่รับพิจารณาข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ที่มายื่นหลังเวลาที่กำหนดนั้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ทำรายงานข้อเท็จจริงและผลการพิจารณาไม่รับข้อเสนอที่มาหลังกำหนดเวลาต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เพื่อพิจารณา โดย กพอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ซึ่งในการประชุม กพอ. วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมารับทราบและพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ที่มีมติยืนไม่รับพิจารณาข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของกลุ่มซี.พี. เนื่องจากได้ยื่นหลังกำหนดเวลาตามเอกสารการคัดเลือกเอกชน โดยจะทำการแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการศาล ที่เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนมติไม่รับเอกสารข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 และขอคุ้มครองชั่วคราวนั้น ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้องและยกคำขอเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวแล้ว และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรอคำพิพากษาของศาลต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ