“อาคม-ไพรินทร์” ประชุมนัดสุดท้ายบิ๊กคมนาคมเผย “บิ๊กตู่” ชมทางลอดภูเก็ต เร่งติดระบบสายสีแดงรับรถไฟฟ้ามาถึงต.ค.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงฯ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงฯ

โดยรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) จังหวัดภูเก็ต ของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งเป็นทางลอดแห่งที่ 4 ของจังหวัด และมีพิธีเปิดใช้ทางลอดฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมให้ ทล. ติดตามพฤติกรรมการใช้ทางลอดดังกล่าวของประชาชน เพื่อปรับปรุงแก้ไขกรณีเกิดปัญหาในการใช้งานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ส่วนการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ต อาทิ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ให้กระทรวงฯ พิจารณาการเชื่อมต่อการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

รวมทั้งดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมสร้างความสวยงามให้แก่จังหวัด และการดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กำชับให้ส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ครม.รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นว่ารายงานดังกล่าวถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการ สบพ.ได้รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562


ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ขอให้ข้าราชการทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในหลักการ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล

และให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาเพิ่มห้องน้ำสาธารณะ พื้นที่ละหมาด และการจำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อรองรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ของชาวไทยมุสลิมและญาติที่มาส่ง ซึ่งมีจำนวนมากและมีการเดินทางเป็นประจำทุกปี

รวมถึงให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการเรื่องระบบอาณัตสัญญาณและระบบติดต่อสื่อสารของรถไฟชานเมืองสายสีแดงให้สอดคล้องกับตู้ขบวนรถไฟฟ้าที่จะมาถึงประมาณเดือนตุลาคม 2562 พร้อมวางแนวทางรองรับกรณีการติดตั้งรางรถไฟ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนที่อยู่โดยรอบ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ