สร้างเร็วกว่าแผน! สะพานข้ามแยกนิคมฯ “บ่อวิน-อีสเทิร์นซีบอร์ด-อมตะ” เสร็จม.ค.64รับEEC

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม จังหวัดชลบุรี บนทางหลวงหมายเลข 331 ช่วง กม.37+666 – กม.49+511 ระยะทาง 11.834 กิโลเมตร

เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น นิคมฯโรจนะ นิคมฯเหมราช นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมฯอมตะซิตี้ รวมไปถึงด้านการค้าที่สำคัญบริเวณทางแยกปากร่วม ทำให้การจราจรไม่คล่องตัวเกิดการสะสมของปริมาณจราจร โดยเฉพาะบริเวณทางแยกในช่วงเวลาเร่งด่วน

จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยทำการเพิ่มจำนวนช่องจราจรจากเดิม 4 – 6 ช่องจราจร เป็น 10 – 12 ช่องจราจร จำแนกเป็นสะพานบนทางหลัก 14 แห่ง (7 คู่) บริเวณใต้สะพานสามารถกลับรถได้ 2 ทิศทางและสะพานบนทางขนาน 10 แห่ง (5 คู่) ซึ่งปัจจุบันได้มีความคืบหน้ากว่า 36% เร็วกว่าแผนงานที่ตั้งไว้ 10% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564

สำหรับทางหลวงหมายเลข 331 สาย สัตหีบ – เขาหินซ้อน เป็นทางหลวงสายสำคัญที่รองรับการจราจรเชื่อมโยงพื้นที่ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งและการเดินทางในภาคตะวันออก ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยก รองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม รวมทั้งยกระดับศักยภาพการขนส่งโลจิสติกส์ที่เป็นเครือข่ายสำคัญไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

 

Previous articleกรมการค้าภายใน ผนึกกำลัง นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ เปิดงาน BIOFACH Southeast Asia 2019
Next articleอยากซื้อประกันราคาถูก! ต้องมางาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20” แล้วพบกัน 13-14 ก.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลเวสต์เกตฯ