ทำงานจนนาทีสุดท้าย! “อาคม” ลุยดูโครงข่ายถนน 4 เลนสายตราด – หาดเล็ก

วันที่ 14 ก.ค.2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่จ.ตราดตรวจการพัฒนาโครงข่ายหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ตามแนวเส้นทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายตราด – หาดเล็ก

นายอาคมกล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จากตราด ถึงหาดเล็ก ระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างขยายถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พบว่า มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการก่อสร้างตอนทางแยกเข้าตำบลไม้รูด – บ้านคลองจาก ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร มีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากกรมป่าไม้เข้าใช้พื้นที่ และการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคต่างๆ

โดยได้สั่งการให้แขวงทางหลวงตราดเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย โดยกำหนดจุดกลับรถที่เหมาะสม ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย

รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากำหนดจุดติดตั้งระบบการระบายน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบน้ำท่วมภายหลังการก่อสร้าง

สำหรับการก่อสร้างในช่วงที่แบ่งชุมชน เช่น บริเวณหน้าซอยวัดคีรีวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด ซึ่งมีที่ตั้งของโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่งถนน ให้ดำเนินการจัดสร้างทางข้าม ทางม้าลาย ปรับแต่งวัชพืชบริเวณเกาะกลางถนนให้ผู้ใช้ทางสามารถมองเห็นได้ในระยะที่ปลอดภัย

เมื่อโครงการแล้วเสร็จตลอดเส้นทาง จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งของประชาชนในพื้นที่ การขนส่งสินค้า โดยเฉพาะเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดได้เป็นอย่างดี และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง