ปลาย ส.ค.นี้ เปิดใช้ถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทางลัดเลี่ยงรถติด

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2562 นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) เขตหลักสี่ และงานก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง บริเวณด้านหลังวัดเวฬุนาราม เขตดอนเมือง

นายสมพงษ์เปิดเผยว่า สำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ผ่านศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 891 เมตร และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาด

สำหรับการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางตลาด และช่วงที่ 3 จากคลองบางตลาดถึงซอยแจ้งวัฒนะ 7 ขณะนี้โครงการก่อสร้างช่วงถนนกำแพงเพชร 6 ถึงถนนแจ้งวัฒนะได้แล้วเสร็จ เตรียมเปิดการจราจรอย่างเป็นทางการปลายเดือน ส.ค.นี้

จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ถนนแจ้งวัฒนะ และพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้สำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทั่วทุกมุมเมือง รวมถึงเป็นการลดระยะเวลาเดินทางของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากนายสมจิตร์ น้อยไม้ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และ นางนรินดา น้อยไม้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 พื้นที่ 202 ตร.ว. เพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยดังกล่าว

สำหรับงานก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,000 ตร.ม. พร้อมระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศและครุภัณฑ์

ขณะนี้งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ คงเหลืองานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ผลงานโดยรวมทำได้ประมาณ 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ เมื่องานก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมืองแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ