น้ำท่วมซัดถนน “อีสาน” พัง 3,200 ล้าน

จนถึงขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ “ภาคอีสาน” ยังไม่คลี่คลายลง หลังจากได้รับอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล จนทำให้ถนนสายหลักสายรองได้รับความเสียหายจำนวนมาก ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากถนนและสะพานถูกน้ำซัดจนขาด

ล่าสุดจากการประเมินความเสียหาย ณ วันที่ 9 ก.ย. 2562 พบว่ามีถนนถูกน้ำท่วม จำนวน 81 สายทาง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม 3,227 ล้านบาท แยกเป็นถนนของกรมทางหลวง (ทล.) ถูกน้ำท่วมใน 6 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ มีถนนได้รับความเสียหายจำนวน 19 สายทางคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ขณะนี้ไม่สามารถผ่านได้ 14 สายทาง

และถนนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีถนนถูกน้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร จำนวน 62 สายทางได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 1,227 ล้านบาท ขณะนี้สามารถสัญจรได้แล้ว 11 สายทาง ยังเหลือ 51 สายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้

จากเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้รับความเสียหาย ทั้ง 2 กรมถนนได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ อาทิ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางกระสอบทรายคันดินกั้นน้ำ ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุพร้อมเส้นทางสำรอง ทอดสะพานแบร์รี่

ขณะที่เจ้ากระทรวง “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” ได้สั่งการให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงกลาโหม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันให้เร่งสำรวจพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อเร่งซ่อมบูรณะถนนให้กลับคืนสู่สภาพปกติใน 7 วัน

สำหรับงบประมาณซ่อมแซม คาดว่าจะขอจัดสรรจากงบฯกลางปีมาดำเนินการ ส่วนจะใช้มากหรือน้อยต้องรอหลังน้ำลด ในเบื้องต้นคาดว่าจะหลาย 1,000 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ