เสร็จแล้ว 4 เลนสายกาฬสินธุ์-บ.นาไคร้ รองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายกาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 แล้วเสร็จ ตามแนวโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งทางหลวงสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2562 ระหว่าง กม.670 – 705 ระยะทางยาวประมาณ 35.71 กิโลเมตร แนวเส้นทางจะอยู่นอกตัวเมือง บริเวณตอนใต้ตัวเมืองกาฬสินธุ์ โดยเส้นทางจะเลี่ยงเมืองมาทางด้านตะวันออก ผ่าน อ.เมือง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์, อ.โพธิ์ชัย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ลักษณะการก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพาน กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.2 เมตร คันทางกว้างรวม 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง กว้าง 9 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,446,966,000 บาท


เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางแนวใหม่จะช่วยย่นระยะทางจากเดิมได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor: EWEC)ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ