ฉลุย! EIA 14 โครงการ ไฮสปีดไทย-ญี่ปุ่น เฟสสอง-รถไฟเชื่อม 3 สนามบินคืบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 (เพิ่มเติม) และครั้งที่ 4/2562 และเรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 (ทส.) ประกอบด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากที่ประชุม กก.วล. ครั้งที่ 3/2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โครงการ การประชุม กก.วล.ครั้งที่ 4/2562 จำนวน 3 โครงการ และการประชุม กก.วล. ครั้งที่ 5/2562 จำนวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ดังนี้

1.โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก – เชียงใหม่ (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ ฯ – เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก – เชียงใหม่) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ครั้งที่ 3/2562 (เพิ่มเติม) ปัจจุบันประเทศไทยกับญี่ปุ่นร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งรัฐบาลไทยต้องการให้ญี่ปุ่นเข้ามาร่วมลงทุน

2.โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) – ท่าวังผา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 50 กิโลเมตร (ครั้งที่ 3/2562 เพิ่มเติม)

3.โครงการอาคารพักอาศัยแปลง C โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ของการเคหะแห่งชาติ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (สำหรับเช่า) มีจำนวนพักรวม 2,448 ห้อง ขนาดพื้นที่โครงการ 13 ไร่ (ครั้งที่ 3/2596 เพิ่มเติม)

4.รายงาน EIA ภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด สำหรับประทานบัตรที่ 32444/15541 ตั้งอยู่ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พื้นที่โครงการ 2,575 ไร่ (ครั้งที่ 3/2562 เพิ่มเติม)

5.โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจุดลงสายเคเบิลใต้น้ำตั้งอยู่บริเวณแหลมหินงาม บ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจุดขึ้นสายเคเบิลใต้น้ำ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวเทียน ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร ความลึก 1-1.5 เมตร (ครั้งที่ 3/2562 เพิ่มเติม)

6.โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่ 1.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (ARL) 2.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงพญาไท-ดอนเมือง (ARLEX) และ 3.โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ – ระยอง (HSR) ระยะทาง 170 กิโลเมตร (ครั้งที่ 4/2562)

7.โครงการพัฒนาที่ดิน บริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (บล็อก L) (โครงการโรงแรม) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะที่ 1 : อาคารส่วนฐาน (Podium) เป็นอาคารขนาด 10 ชั้น ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ และ 2. ระยะที่ 2 : เป็นโครงการโรงแรม จำนวนห้องพักอาศัย 400 ห้อง โดยก่อสร้างต่อเติมขึ้นไปเป็นชั้นที่ 11-34 ปัจจุบันยังไม่ได้ก่อสร้าง (ครั้งที่ 4/2562)

8.โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) ของการเคหะแห่งชาติ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 78 ห้อง (ครั้งที่ 4 /2562)

9.โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ 671.51 ไร่ มีถนนโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ถนนเลี่ยงเมืองแม่สอดสาย 130) ด้านทิศเหนือ (ครั้งที่ 5/2562)

10.โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พื้นที่ 1,383.76 ไร่ (ครั้งที่ 5/2562)

11.รายงาน EIA สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

12.โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 และระยะเวลา 2 ของการเคหะแห่งชาติ

13.โครงการอาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของการเคหะแห่งชาติ และ

14.เรื่องร้องเรียนต่อ กก.วล.เรื่อง รายงาน EIA โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) ของ รฟท.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ