มาแล้ว! รถเมล์ไฟฟ้าสาย 1551 “รพ.จุฬาภรณ์-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ” เริ่ม1ธ.ค.ค่าตั๋ว15บาทตลอดสาย

วันที่ 28 พ.ย.2562 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว “มิติใหม่การให้บริการประชาชนด้วยรถไฟฟ้าปรับอากาศสาธารณะประจำทาง”

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.อ.ต.นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ ผู้บริหารบริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

เพื่อแสดงความพร้อมการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าปรับอากาศสาธารณะประจำทาง สาย 1551 เส้นทาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ – ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัท รถไฟฟ้าฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถประจำทางจากกรมการขนส่งทางบกในการเดินรถดังกล่าว และจะเริ่มเดินรถอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธ.ค. 2562

โดยให้บริการประชาชนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. ตั้งแต่แจ้งวัฒนะ ซอย 7 – ซอย 5 สุดเส้นทางบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ระยะทาง 4 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 15 บาท ตลอดสาย

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา ประชาชนในชุมชนเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ผู้ที่มาติดต่อราชการบริเวณศูนย์ราชการฯ ให้ได้รับความสะดวก ด้วยการจัดระบบการขนส่งรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ซึ่งใช้พลังงานสะอาด ไร้มลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อการขนส่งผู้โดยสารจากระบบล้อสู่รางในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการนี้ ผู้ร่วมงานได้ทดลองนั่งรถโดยสารจากศูนย์ประชุมฯ ไปตามเส้นทางเดินรถอีกด้วย